23
پنجشنبه, ثور

ما آباد می کنیم

Typography

کنفرانس ملی آگاهی دهی و ادغام برنامه سماول اندوگ یا حرکت جدید روستایی در روند انکشاف روستاهای افغانستان روزگذشته در هوتل انترکانتی ننتال دایر گردید.

نصیر احمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات در این کنفرانس از اختتام برنامه همبستگی ملی و افتتاح برنامه ملی میثاق شهروندی با تفاوت مسئوولیت های بیشتر و آبادی ده وشهر از طریق برنامه جدید گفته، از اعتماد حکومت وحدت ملی در راستای تحقق برنامه ملی میثاق شهروندی اظهار سپاس و قدردانی نمود.
وزیر احیا و انکشاف دهات، هدف کنفرانس و روند ادغام برنامه حرکت جدید روستایی را در جهت عمران و شگوفایی و مشابهت های افغانستان و کوریا توضیح و تشریح نموده، از اشتراک کننده گان کنفرانس که مسئوولین بخش های مختلف وزارت و نماینده گان شوراهای انکشافی قریه های سراسر افغانستان بودند، خواست تا برنامه های انکشافی بخصوص برنامه ملی میثاق شهروندی را با شعار (( ما آباد می کنیم )) تحقق بخشند و یاس و نوامیدی را در راستای تطبیق پروژه های انکشافی از افکار و خیالات روستائیان بزدایند.
وزیر احیا و انکشاف دهات مثال های از روند توسعه کشور کوریای جنوبی را ارائه نموده، اصل سرمایه ممالک را مردم همان کشور گفته، توجه شورا ها را بیشتر از پیش جلب نمود. تا روحیه همکاری روستائیان را تقویت بخشند و از منابع دست داشته استفاده معقول نموده، حسابدهی و شفافیت را به مثابه اصل رسیدن به هدف، معتبر دانند.
وی سخنان اش را در پیوند به انتخابات مجدد در برخی از شوراها، بسیج اشخاص مخلص، صادق، متعهد و پاسخگو، نقش زنان در عملی ساختن مودل کوریا و تکرار شعار (( ما وطن خود را آباد می کنیم )) پایان بخشید.
مختار غفارزوی رئیس اجرائیوی انستیتوت انکشاف دهات، پیرامون کنفرانس مذکور و تاثیر مثبت آن در بهبود زنده گی هموطنان صحبت نموده، نقش شوراهای انکشافی قریه را ارزنده دانسته، همکاری های بیشتر شوراها را جلب نمود.
آقای ایو دونگ هیون، معاون سفیر کوریای جنوبی مقیم کابل نیز سخنان امید بخش گفت. روحیه اعتماد به نفس را شرط مهم رسیدن به هدف دانسته، همکاری های کشور اش را وعده سپرده، افزود :
اشتراک نماینده گان شوراهای انکشافی مردم از سراسر افغانستان گواه آن است که مردمان با اعتماد به نفس بوده و از برنامه حرکت جدید قریه استقبال می کنند. تفاهمنامه میان کشور کوریای جنوبی و وزارت احیا وانکشاف دهات افغانستان می تواند در این راستا جایگاه خاص داشته باشد، بخصوص در شرایطی که برنامه ملی میثاق شهروندی تازه به کار آغار نموده، فاصله ها میان ده و شهر زیادتر از امروز کاهش می یابد.