23
جمعه, اسد

جان کری: طالبان در میدان جنگ نمی توانند برنده شوند

Typography

جان کری، وزیر امور خارجۀ امریکا می‌گوید طالبان اگر می‌خواهند نیروهای خارجی از افغانستان خارج گردند در آغاز باید با حکومت به تفاهم برسند.

Kerryوزیر امور خارجۀ امریکا که روز چهارشنبه(۱۴ میزان) در نشست بروکسیل صحبت می‌کرد گفت که یک گروه کوچک شورشیان مسلح نمی‌گذارند افغانستان به ثبات برسد.
جان کری با استقبال از امضای توافق‌نامۀ صلح با گلبدالدین حکمت‌یار گفت صلح با گروه حکمت‌یار که یکی از افراد مشهور در افغانستان است نیاز بود و رهبر این گروه و افرادش تعهد کرده‌اند که با فرمان‌دهانش دست از هم‌کاری با گروه‌های تروریستی بردارند که این می‌تواند آنان را از سایه‌ها بیرون بکشد و وارد جامعۀ افغانستان شوند.
آقای کری گفت پیامم به تمام طالبان این است که اگر می‌خواهند قاطعیت دولت افغانستان را مورد آزمایش قرار دهند قوای امنیتی افغان دلیرانه در برابرشان مبارزه می‌کنند.
وزیر خارجۀ امریکا افزود طالبان از طریق جنگ در میدان نبرد نمی‌توانند برنده شوند و گفت‌گو با حکومت افغانستان تنها راهی‌ست که سبب پایان جنگ و تامین ثبات در افغانستان خواهد شد.
او گفت اگر هدف طالبان این است که نیروهای خارجی بیرون شوند، به اساس تقاضای شورشیان ممکن نیست ولی اگر با حکومت افغانستان به تفاهم برسند حضور نیروهای خارجی در افغانستان می‌تواند پایان یابد.