17
دوشنبه, جوزا

علاقمندی برای عطر افغانستان در خارج

Typography

Orzala-fragrence-1

افغانستان در يک دهه گذشته در سکتور های مختلف دست آورد های قابل ملاحظه داشته است که يکی آن هم اقتصاد است. کارشناسان به اين باور هستند که با رشد اقتصادی مشکلات زيادی در جامعه از بين خواهند رفت و در ضمن افزايش فعاليت های صنعتی  يک شاخص مثبت از رشد اقتصاد است.

 

يکی از مثال های خوب رشد صنعت در افغانستان کارخانه توليدی عطر اورځلا است که در شهر جلال آباد مرکز ولايت ننگرهار فعاليت دارد. مسؤلين اين فابريکه از هفت سال بدينسو گل گلاب و نارنج را پس از خريد از صد ها دهقان محلی، آنرا پروسس می کنند و محصولات مانند عطر ، چای و روغن از آن توليد می کنند. بعداً عطر آن به شرکت ها آرايشی يا تزينی اروپا صادر ميشود که از آن عايد خوب نيز بدست می آيد.

اخترخان معاون اين فابريکه ميگويد آنها صد ها دهقان و زميندار را در قسمت جمع آوری گل گلاب و نارنج آموزش داده اند. اين فابريکه سالانه 35 تُن گل گلاب و نارنج را از ولسوالی های سرخرود، اچين ، نيازيان و دره نور ولايت ننگرهار بدست می آورند.

به گفته آقای خان اين فابريکه تاثير مثبت بالای رشد اقتصاد محلی دارد که نشان دهنده تحول ملی می باشد. وی ميگويد:“قبلاً اين مناطق به خاطر کشت کوکنار نام داشت. اما حالا دهقانان نسبت به کشت کوکنار و با نيروی کاری کمتر منافع بيشتر را از محصول گل ها بدست مياورند.”

اکنون محصولات فابريکه عطر سازی اورځلا به شرکت های تهيه لوازم آرايش  فرانسه و کانادا صادر ميشوند و قرار است در آينده نزديک با يک شرکت سويسی نيز يک قرار داد امضا شود.

از آنجاکه از عصاره گل ها در لوازم آرايشی استفاده ميشود، همچنان از آب گل گلاب نه تنها به مقصد درمان روی، بلکه در ساختن آيسکريم، جوس و ديگر مواد خوراکی نيز استفاده ميشود.

Orzala-fragrence-2

اختر خان معاون فابريکه عطرسازی اورځلا افزود:“اين را ثابت کرديم که افغانستان در اقتصاد جهانی جايگاه خود را دارد و اين کار زمانی آغاز شد که دهاقين از کشت کوکنار دست کشيدند.”

افغانستان يک کشور زراعتی است که بيشتر  باشنده گان آن مالدار و دهقان اند.   افزايش شمار فاريکه های پروسس محصولات زراعتی تاثير مثبتی بالای اقتصاد کشور داشته است و در مقابل باعث جلوگيری کشت کوکنار شده است.

دولت خان يک دهقان در ولسوالی اچين به صدای آزادی گفت که  به خاطر حل مشکلات اقتصادی خود، مجبور نه بوديم که کوکنار کشت کنيم.“ عالمان به من گفتند که کشت کوکنار و ديگر مخدرات در اسلام حرام است، زيرا به جامعه مضر است. بعداً اطلاع يافتم که فابريکه پروسس گل، به گل گلاب نياز دارد و من با فابريکه تماس گرفته و مسؤلين به من تخم های اصلاح شده گل را دادند. اکنون من خانواده خود را از راه حلال حمايت  می کنم.”

جامعه جهانی نيز در حمايت از سرمايه گذاری ها و رشد سکتور صنعتی در افغانستان نقش مهم را ايفا کرده است. به گونه مثال، اداره انکشافی ايالات متحده امريکا ((USAID بيش از 30 فابريکه را با دادن قرضه، آموزش  و شيوه های بازاريابی کمک کرده است.
الله گل يکتن از کارمندان فابريکه توليدی عطر اورځلا ميگويد، فابريکه هاييکه از طرف جامعه جهانی حمايت شده است، در ايجاد يک اقتصاد نيرومند کمک خواهند کرد.“بيش از پنج سال ميشود که در اين فابريکه کار ميکنم.ازينکه به خانواده و کشورم خدمت ميکنم ، خوشحال هستم.”