23
پنجشنبه, ثور

نخستین تولید کننده کمپیوتر درافغانستان

Typography

first-computer-made-by-afghans

یک شرکت افغان برای بارنخست به تولید و بسته کاری کمپیوتر با پلان های بزرگ برای آینده، آغاز نموده است.

شرکت بلوسونویک (Blue Sonic) شرکت است که توسط سید هاشمی یک مهاجر افغان تاسیس شده است. سید به تولید بعضی از اجرای کمپیوتر درافغانستان آغاز نموده و کمپیوتر ها، موبایل و دیگر لوازم نیاز خانه را در افغانستان بسته کاری کامل می نماید.سید هاشمی گفت: "بلوسونیک نخستین شرکت تولید کننده تکنالوژی معلوماتی و کمپیوترافغان میباشد."وی علاوه کرد:"از نظر بشری همه انسان ها برابراند، همه جهان این خدمات را دارند، پس چرا افغانستان نه؟ منحیث یک افغان، هرجیزیکه در کانادا و دیگر کشورهای جهان انجام داده ام، میخواهم همه این چیزهای خوب را به افغاانستان بیاورم."سید گفت: "چرا نباید افغان ها مرکز خدماتی بهترداشته باشند؟ چرا به آنها درمورد تولیدات خود اطمینان ندهم؟ چرا به آنها اعتبار ندهم؟ سید گفت که وی درمورد تجارت اش در افغانستان خوشبین است، بخاطریکه کدام رقیب دراین عرصه درمقابل بلوسونیک که شرکت نخست تولید کمپیوتر درافغانستان است، قرارندارد.به گفته وی، 60 درصد نفوس افغانستان را جوانان تشکیل میدهد، که یک قابل ملاحظه برای آغاز تجارت درافغانستان میباشد.وی گفت: "ما بسته های کمپیوتر، و بعضی دیگر اجزای را برای بار نخست تولید می نمایم. ما پلان داریم که بیشتر این چیزها را در طولانی مدت تولید نمایم. پلان تجارتی ما این است که ما شاهد این باشیم که بلوسونیک نه تنها کمپیوتر، بلکه بیشتر وسایل برقی مانند تلویزیون، وسایل خانه، را تولید نمایم."وی گفت: "این یک فرصت خوب است، این کار نه تنها مردم را خوش میسازد، بلکه این یک واقعیت است، جایکه تجارت وکسب وکاراست، این فرصت برای افغانستان است."

برای مشاهده اینجا راکلیک نماید!