17
چهارشنبه, سرطان

پولیس ملی افغانستان برای اولین بار مالک اصولنامه رفتاری شد

Typography

female-police

وزارت داخله افغانستان جزوه جدیدی را تحت عنوان "اصولنامه برخورد و سلوک پولیس ملی افغانستان" که نحوه رفتار پولیس ملی را در جریان وظیفه مشخص می سازد، تهیه کرده است و به زودی به دسترس تمام نیرو های پولیس ملی در سراسر کشور قرار خواهد گرفت.

این جزوه به زبانهای دری و پشتو منتشر شده است به گونه کتابچه های کوچک جیبی می باشد که مجموعه ای از معیار ها و نه اصل اساسی هدایت برای افسران زن و مرد پولیس ملی را در جریان وظیفه و بیرون از وظیفه شامل می باشد.این آخرین گام از تلاشهای مشترک وزارت داخله، پولیس ملی افغانستان و جامعه بین المللی برای تقویت اجرای قانون، پیشبرد و پذیرش آن در کشور می باشد.محمد عمر داود زی، وزیر داخله افغانستان گفت: "تصویب و تطبیق این اصولنامه رفتاری از جانب پولیس ملی افغانستان گام دیگر به سوی پیشرفت حرفه ای و مسلکی پولیس و بلند رفتن اعتماد میان مردم و پولیس ملی است."وزیر داخله افزود: "پولیس ملی افغانستان با تطبیق این اصولنامه تغییر خواهد کرد و تمرکز فوق العاده به سمت کار در میان جامعه برای اطمینان از امنیت عمومی در ماه ها و سالهای آینده خواهد داشت."مفردات اصولنامه برخورد و سلوک پولیس ملی افغانستان توسط وزارت داخله و برنامه انکشافی سازمان ملل متحد ( یو ان دی پی) برای بلند بردن فهم و طرز برخورد پولیس ملی افغانستان و به منظور داشتن یک پولیس مدرن غیر نظامی تهیه شده و از جانب صندوق وجهی قانون و نظم برای افغانستان ( ال او تی اف ای) و جامعه بین المللی حمایت شده است.  آقای الوارو رودریگز، رییس (یو ان دی پی) در افغانستان گفت: " پیام های این اصولنامه حفاظت از شهروندان، حفظ صلح و ثبات برای جامعه و جلوگیری و کشف جرایم می باشد که تعهدات هسته ای پولیس ملی است و مردم افغانستان حق دارند که انتظار بالاترین معیار ها را از پولیس ملی شان داشته باشند."دفاتر سازمان ملل متحد و شرکای بین المللی افغانستان از سال ۲۰۱۱ در همکاری نزدیک با دولت افغانستان با ارایه آموزش ها کار می کنند تا نیرو های پولیس ملی افغانستان را با معیار های جهانی عیار سازند.چنانچه در پنجم حوت سال جاری حدود ۱۰ هزار منسوب پولیس ملی و ۸۱۸ افسران عالی رتبه پولیس آموزش های مسلکی دیدند. دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد ( یو ان او دی سی)، ماموریت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان و (یو ان دی پی) به منظور توسعه آموزشهای پولیس ملی با دولت افغانستان همکاری نزدیک دارند.دفتر ( یو ان دی پی) همچنان برای ۲۰۰ تن از افسران پولیس ملی در مورد معیار های بین المللی پولیس آموزش داده است تا به عنوان مربی در آموزش های مداوم پولیس ملی افغانستان کار کنند و در حال حاضر چهار تن از مربیان پولیس ملی جهت نظارت و ارزیابی آموزش های مداوم به حمایت این دفتر در ولایتها حضور دارند. همگام با معیار های بین المللی، اصولنامه جدید وزارت داخله میتواند در آوردن انظباط بیشتر و بهتر برای پولیس ملی افغان کمک کند.آموزشها و کارگاه های آموزشی پولیس ملی افغان از جانب کوریای شمالی و از طریق صندوق قانون و نظم اعتماد برای افغانستان تمویل می شود و  آقای اپ ایی، چا یانگ چیول سفیر کوریای جنوبی می گوید که تهیه این اصولنامه یک دستاورد معنی دار دیگر در تبدیل پولیس ملی افغانستان به یک قدرت بالغ و معنی گرا است که مردم افغانستان حقوق آنها را محافظت کنند."حمایت های بیشتر برای تقویت و بلند بردن ظرفیت های پولیس ملی افغانستان از جانب هیات معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان ( یوناما) اتحادیه پولیس اروپا برای افغانستان، پروژه پولیس آلمان و ماموریت آموزشی نیرو های ناتو فراهم خواهد شد.

منبع: یوناما