26
سه‌شنبه, حوت

امروز هفتادمین سالگرد عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد است

Typography

حسین عزیز دهمین وزیر افغانستان برای آمریکا در روز 19 نوامبر سال 1946 منشور سازمان ملل متحد را امضاء کرد. در عین روز، پرچم افغانستان برای اولین بار در مقر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویارک به اهتزار در آمد.

نماینده افغانستان همراه با نماینده گان ایسلند و سویدن که در عین روز به عضویت ملل متحد در آمدند جایگاهشان را در سالون جلسات اشغال کردند.
در ماه جون 1945 یک ماه بعد از پایان جنگ در اروپا نمایندگان 50 کشور گردهم آمدند و منشور سازمان ملل متحد را تهیه کردند که این منشور در روز 26 جون سال 1945 به امضاء رسید و سازمان ملل متحد به صورت رسمی کار خود را از تاریخ 24 اکتوبر 1945 آغاز کرد.
آغاز کار نهادهای بین المللی در افغانستان به آغاز کار دفتر یونیسف در سال 1949 بر می گردد. در حال حاضر 20 نهاد مختلف سازمان ملل متحد در افغانستان برای حمایت از اولویت های کاری حکومت افغانستان از طریق فعالیت های انکشافی و بشری کار می کنند.
سازمان ملل متحد هفتاد سالگی خویش را سال قبل با برگزاری شماری فعالیت های جهانی جشن گرفت. در افغانستان این روز با شعار این روز "سازمان ملل نیرومند، افغانستان نیرومند" تجلیل شد.