افتتاح برنامه کاریابی و حفظ و مراقبت در خوست

Typography

inauguration-of-project-in-farza

نصیر احمد «درانی» وزیر احیأ و انکشاف دهات در سفری به ولایت خوست؛ پروگرام حفظ، مراقبت و کاریابی برنامه همبستگی ملی را افتتاح کرد.

این پروگرام به هزینه (79) ملیون افغانی؛ پروژه های نیازمند به بازسازی را در (146) قریه سه ولسوالی جاجی میدان، مندوزی و گربز ولایت خوست تحت پوشش قرار می دهد. با راه اندازی این پروگرام؛ (229) هزار روز کاری ایجاد و زمینه اشتغال کوتاه مدت برای (9198) تَن مساعد می گردد. تحقق کلی این روند انکشافی ؛ سهولت ها و امکانات لازم را برای (28513) خانواده روستانشین فراهم می سازد.هکذا وزیر احیأ و انکشاف دهات (32) پروژه تکمیل شده برنامه همبستگی ملی را در ولایت خوست افتتاح و به بهره برداری سپرد.این پروژه ها شامل جغل اندازی(6.9) کیلومتر سرک روستایی، تمدید (2557) متر شبکه آبرسانی، اعمار(3) مرکز اجتماعی، (1421) متر دیوار محافظوی، (234) متر دیوار استنادی، (400) متر کانال آبیاری، (17) متر سربند، ساختمان (22) ذخیره آب آشامیدنی، پخته کاری(205) متر پیاده رو و حفر (55) چاه آب آشامیدنی با نصب پمپ های دستی بوده ، که با هزینه (35) ملیون و (886) هزار افغانی به پایه اکمال رسیده و مورد استفاده (5228) خانواده روستایی قرار گرفت.