خدمت به وطن وجيبه دينی است

Typography

Ulema-support-ANA"با خدمت در اردوی ملی افغانستان شما وجيبه ملی و دينی خويش را ادا می کنيد." اخيراً يک گروه از علمای دين در بازديد از مرکز تعليمی نظامی کابل اين مطلب را به مداومين ابراز داشتند که قرار است در آينده نزديک از مرکز تعليمی نظامی کابل فراغت حاصل نمايند.

اين علما از نيروهای دفاعی و امنيتی بشمول اردوی ملی افغان به خاطر دفاع از کشور و محافظت از مردم در برابر دشمنان صلح، قدردانی کردند. بيشتر از ده هزار سرباز، افسر، بريد مل و مقام های عاليرتبه وزارت دفاعی ملی از اين عالمان دين که به خاطر بازديد از پروسه آموزش اردوی ملی به مرکز تعليمی نظامی کابل آمده بودند، استقبال کردند. مولوی عبدالبصير حقانی رئيس شورای علمای کابل گفت که ما از اردوی ملی افغانستان حمايت و پشتيبانی می کنيم، زيرا آنها به خاطر دفاع از کشور و محافظت از مردم مسلمان با درنظر داشت ارزش های اسلامی مبارزه می نمايند. وی گفت:"اردوی ملی افغانستان يک اردوی کاملاً مشروع و اسلامی است که از نواميس ملی و تماميت ارضی کشور در برابر دشمنان دفاع می نمايد."

وی افزود:"امروز از پروسه آموزشی در مرکز تعليمی و نظامی کابل ديدن کرديم که خوشبختانه سربازان از روحيه بلند رزمی برخوردار بودند. اين روحيه عالی آنها ناشی از ايمان و عقيده راسخ شان می باشد. ما از آنها خواستيم که با حفظ اين روحيه اسلامی در مقابل دشمنان صلح مبارزه نمايند." طبق ارشادات دين مبين اسلام، حکومت مؤظف است تا از شهروندان خود محافظت نمايد و در مقابل مردم نيز بايد از دولت و حکومت خود اطاعت و حمايت نمايند. مولوی حقانی به مجله صدای آزادی گفت که علمای دين ميدانند و تائيد می کنند که نيروهای ملی دفاعی و امنيتی جمهوری اسلامی افغانستان می توانند صلح و ثبات را در کشور برای مردم تامين نمايند.

او گفت: "ما عالمان دين اعلام ميداريم، اين وظيفه همه افغان ها است تا از نيروها دفاعی و امنيتی شان حمايت نمايند." در حالی که نيروهای دفاعی و امنيتی افغان وجيبه دينی و اخلاقی شان را انجام ميدهند، در مقابل، دشمنان صلح تلاش می کنند که برای مردم رنج و مشقت را ببار آورند، افراد بيگناه را به قتل برسانند و ملکيت های هموطنان شان را از بين ببرند. مولوی فضل الکريم سراجی رئيس عمومی مساجد وزارت حج و اوقاف که در جمع علمای حضور داشت که از مرکز تعليمی نظامی کابل بازديد کرد ، از نيروهای دفاعی و امنيتی خواست تا هميشه با اتحاد در کنار همديگر ايستاده باشند و دشمنان صلح را اجازه ندهند با استفاده از نام اسلام مردم بيگناه افغانستان را به خاک و خون بکشانند. "امروز افتخار می کنم که در جمع سربازان و افسران دلير قرار دارم که برای صلح مبارزه می نمايند."

مولوی سراجی با اظهار اين مطلب افزود: "شما با پوشيدن يونيفورم اردوی ملی با دشمنان صلح در ولايت های قندز، هلمند، بدخشان و ساير ولايت ها مبارزه می نمايند تا دشمنان صلح را شکست بدهيد و صلح و امنيت را در روستا ها و مناطق ما تامين نمائيد. ما اين تلاش و فداکاری شما را به ديده قدر می نگريم." جنرال لعل جان ظهير وردگ قوماندان مرکز تعليمی نظامی کابل از عالمان دين به خاطر بازديد از مرکز تعليمی نظامی کابل ابراز سپاس و امتنان کرده گفت: "حمايت عالمان دين از اردوی ملی روحيه سربازان را که با افتخار با شعار خدا، وطن و وظيفه خدمت می نمايند، تقويت می بخشد."