پایان کار فاز اول پروژۀ بازسازی قصر دارالامان

Typography

فاز اول بازسازی قصر دارالامان که چندی پیش کار آن آغاز گردیده بود، ختم گردید و قرار است این پروژه به اعلان داده شود.

سید سعادت منصور نادری، وزیر امور شهرسازی و مسکن روز پنج‌شنبه(۱۸ قوس) در پنجمین نشست شورای عالی توسعۀ شهری که با حضور رییس جمهور غنی در قصر دارلامان برگزار گردیده بود گفت که وزارت شهرسازی همان‌گونه که تعهد سپرده بود، توانست فعالیت‌هایی را که برای تکمیل فاز اول بازسازی این بنا پلان نمود، در زمان تعیین‌شده، تکمیل نماید.
کار پروژۀ بازسازی دوبارۀ قصر دارالامان شش ماه پیش در ماه جوزای سال جاری توسط وزارت امور شهرسازی با حضور رییس جمهور غنی و مقام‌های ارشد حکومت و اعضای پارلمان افتتاح گردیده بود.
آقای نادری افزود که تا کنون خوازه‌بندی و تحکیمات ده‌هزار متر مربع در این قصر تکمیل شده، دوهزار پایۀ تقویتی در آن نصب شده و برج‌ها تقویت و به گونۀ تخصصی پاک‌کاری گردیده‌اند.
آقای نادری افزود که یکی از شرکت‌های خارجی پاک‌کاری این قصر را مبلغ یک ملیون دالر برآورد نموده بود ولی مسؤولان پروژه با صرفه‌جویی ۹۷۰ هزار دالر، کار آن را با هزینۀ تنها ۳۰هزار دالر به پایان رسانیدند.
در همین حال رییس جمهور غنی در این نشست تاکید کرد که در قسمت قصر دارالامان قدم بعدی ما اعلان است و باید یک اعلان رقابتی مطرح شود و به اساس آن، کار عملی برای احیا آغاز گردد.
او از وزیر شهرسازی تقاضا کرد که نام کسانی که در این پروژه زحمت کشیدند را در جلسۀ بعدی برایش بسپارد تا از آنان تقدیر نماید.