ورکشاپ دو روزه برای تجار ملی برگزار گردید

Typography

ورکشاپ دوه روزه برای تجار، کمیشنکاران و مسؤلین بانکی در ریاست گمرک ننگرهار  بتاریخ 22 قوس سال 1395 به هدف پرداخت محصول بانکی، آگاهی عامه و هماهنگی هر چه بیشتر برگزار گردید.

 

ورکشاپ متذکره که توسط مسئولین گمرک و هیئت جانب کابل برگزار گردید برعلاوه مسایل فوق به اشتراک کننده گان در مورد پرداخت محصول اموال تجارتی از طریق بانک ها جهت جلوگیری از بوجود آمدن مشکلات امنیتی نیز معلومات داده شد.

قابل تذکر است که وزارت مالیه در تلاش است تا به سکتور خصوصی و تجار ملی در روشنایی قانون تسهیلات هر چه بیشتر را فراهم نموده و به مشکلات شان راه های حل جستجو نمایند.