کشف یک مخفی گاه جنگ افزار تروریستان در کابل

Typography

ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از کشف یک مخفیگاه گروه‌های تروریستی در کابل خبر می‌دهد.

دفتر رسانه‌های ریاست عمومی امنیت ملی روز پنجشنبه(۲ جدی) با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید این مخفیگاه در یک عملیات ویژه در ناحیۀ هفتم شهر کابل به دست آمده‌است.
این مخفی‌گاه شامل واسکت‌های انتحاری، ماین‌های چسپکی و مهمات خفیف بوده که توسط نیروهای امنیت ملی کشف و خنثا شده‌است.
ریاست عمومی امنیت ملی می‌گوید تروریستان قصد داشتند از این جنگ‌افزارها در حمله‌های انتحاری و انفجاری در شهر کابل استفاده نمایند.
سه واسکت انتحاری عیارشده و آمادۀ انفجار، شش ماین چسپکی، ماین خودساخت تعبیه‌شده در یک بکس دستی، مبایل آماده‌شده برای انفجار ماین، بم‌های دستی، ده‌ها متر فلیتۀ ثانیه‌سوز، ریموت و تخت ریموت‌کنترول ماین، کپسول‌های برقیه، هفت بسته ساجمه و ۷۰ فیر مرمی پاکستانی تفنگ‌چۀ بریتانیا در این مخفی‌گاه به دست آمده‌است.
هم‌چنان گاز بیهوش‌ کننده و مقداری مهمات خفیف و تجهیزات نظامی دیگر نیز از این مخفی‌گاه به دست آمده‌است.