22
پنجشنبه, اسد

افغان ها از جنگ و نا امنی خسته شده اند و برای پیش برد یک زنده گی بدون درد سر و آرام تشنه صلح ورفا اند. کامه یکی از ولسوالی های امن ولایت ننگرهار به شمار میرود که مردم آن از زنده گی صلح آمیز لذت میبرند. این امنیت در نتیجه همکاری مردم با دولت و نیرو های امنیتی حاصل گردیده است.

دولت جمهور اسلامی افغانستان زحمات بی پایان را در راستای پیشرفت و خوشبختی مردم به خرچ میدهد. اخیراٌ ٤٢٠٠ فامیل با نصب نمودن ١٩ ترانسفر برق در ولایت ننگرهار دسترسی به برق پیدا کردند.

اخیراً فعالیت های انکشافی در ولایت نورستان سرعت یافته است. نورستان یک ولایت شرقی کشور میباشد. پروژهای دولت در راستای بازسازی سرک ها، شفاخانه ها و بندهای آب و برق زندگی مردم را تغییر خواهد داد.

وزارت مالیه کشور از اختصاص دادن ۳۰۰ میلیون افغانی برای فابریکه تصدی بست هلمند خبر داده است اکلیل حکیمی وزیر مالیه در دیدار با حیات الله حیات والی هلمند گفته است برای دوباره فعال نمودن فابریکه تصدی بست اماده هر نوع همکاری میباشد.

برای حفظ نظم عامه، پیشگیری از فعالیت های غیرقانونی، پاک کردن شهر از موتر های شیشه سیاه، حذف نمودن آنتن های غیرقانونی از موتر ها و جمع آوری اسلحه بدون جواز به دستور قومندان امنیه  ولایت خوست جنرال فیض الله غیرت در نقاط مختلف این شهرعملیات تصفیوی براه انداخته شد.

مطالب بیشتر...