17
چهارشنبه, سرطان

بزرگداشت از روز جهانی آزادی مطبوعات در کندز

Typography

freedom-of-media

طی هفته جاری بیش از ۸۰ تن دریک همایش بزرگداشت از روز جهانی آزادی مطبوعات در کندز اشتراک نمودند.

این همایش با افتتاح جاده مطبوعات در شهر کندز، اتحادیه ژورنالستان زون شمالشرق، مسابقات فوتبال و تکواندو، مشاعره و موسیقی محلی همراه بود.

درین گردهمایی رسانه ها، نماینده گان جامعه مدنی، مقام ها و کارکنان یوناما شرکت داشتند.