26
جمعه, حمل

جامعه مدنی نقش مهم را در حکومت داری بازی می نمایند

Typography

Civil-society

هفته گذشته در ولایت بامیان طی یک گرد همایی به حمایت یوناما، پلان کاری جهت تقویت نقش جامعه مدنی در انکشاف حکومت داری خوب در افغانستان به بحث گرفته شد.

به شمول والی این ولایت آقای طاهر زهیر، دیگر مقام های ولایتی و نماینده گان رسانه ها بیش از ۸۰ تن درین همایش سهم گرفتند تا راه های را جستجو کنند تا از طریق آن موسسات جامعه مدنی بتوانند از طریق یک پلان کاری مشخص تلاش های حکومت داری خوب را به گونه موثر تقویب کنند. زهیر در افغانستان در پهلوی دست آورد های عمده دیگر، به موسسات جامعه مدنی قدرتمند اشاره نمود، بالخصوص در ولایت بامیان که به گفته وی بنابر دادخواهی های مدنی شهرت خوبی پیدا کرده است.

 در جریان این گردهمایی اشتراک کننده گان در مورد مبارزه با فساد و حمایت از اداره ولایتی بحث کردند تا به مردم خدمات باکیفیت ارایه گردد. ایلین ویلاریل، رئیس دفتر ساحوی یوناما در بامیان گفت که این همایش، مقام های محلی و جامعه مدنی را گرد هم آورد تا در مورد سهم جامعه مدنی در بهبود امور عامه صحبت نمایند.

 خانم ویلاریل گفت: " دخیل بودن جامعه مدنی در رابطه به تصمیم گیری در موضوعات محلی که به مردم ارتباط میگیرد، یک معیار کلیدی حکومت داری خوب به شمار میرود. این بسیار مهم است که نقش جامعه مدنی انکشاف و تقویت یابد تا برنامه ها و اولویت های دولت با نظریات مردم مطابقت داشته باشد.

" اسماعیل ذکی، رئیس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در بامیان ضمن سخنانش درین نشست روشن ساخت که چگونه موسسات جامعه مدنی درین ولایت در چندین فعالیت های مثبت دخیل هستند تا حکومت داری خوب بهبود یابد. او تاکید ورزید که دولت و جامعه جهانی نقش مهم دارند تا در حمایت کارهای حیاتی موسسات جامعه مدنی بازی نمایند.