آزادی سربازان از قید طالبان

Typography

شش سرباز که مدت پنج روز در سرپل درقید طالبان بودند آزاد شدند.


mod1محمدظاهر وحدت والی سرپل گفت که درنتیجه عملیات تکتیکی از سوی نیروهای امنیتی درمسیر شاهراه سرپل جوزجان شش پولیس که در قید طالبان بودند دیروز رها شدند .
وحدت افزود : دوتن از این سربازان زخم سطحی نیز برداشته اند وجهت تداوی به شفاخانه انتقال داده شده اند.
گفته می شود که مدت پنج روز این سر بازان نزد طالبان بودند ومورد شکنجه قرار گرفته اند.
وحدت علاوه کرد که درجریان این عملیات شش طالب مسلح کشته شدند ونه طالب دیگر زخم برداشت وشش عراده موتر سایکل آنان نیز بدست نیروهای امنیتی افتاده است .