17
چهارشنبه, سرطان

قرارداد ساخت سرک درۀ صوف- یکاولنگ به امضا رسید

Typography

حکومت افغانستان قرارداد ساخت سرک درۀ صوف- یکاولنگ را با یک شرکت چینایی به امضا رسانید.

این قرارداد روز یک‌شنبه(۱۹ جدی) با حضور محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان، رییس بانک انکشاف آسیایی و برخی دیگر از مقام‌های حکومتی توسط محمود بلیغ وزیر فواید عامه و لو شین، رییس شرکت چینایی به امضا رسید.
این قرارداد در سال ۲۰۱۴ به داوطلبی داده شده بود که دو شرکت اعلام داوطلبی کردند اما به خاطر نواقص و نرخ بلند شرکت‌ها، مورد تایید قرار نگرفت.
وزیر فواید عامه گفت این‌بار یک شرکت چینایی و یک ترکی در روند داوطلبی اشتراک کردند که شرکت چینایی با تکمیل‌کردن تمام معیارهای تدارکاتی و هزینۀ ۲۰۴٫۹ ملیون دالر، با نازل‌ترین نرخ برنده شده‌است.
آقای بلیغ گفت با سپردن این قرارداد به شرکت چینایی، در قیمت آن حدود پنجاه ملیون دالر کاهش آمده و در آن صرفه‌جویی شده‌است.
تام پنیلا، رییس بانک انکشاف آسیایی که از حامیان کلیدی افغانستان است این پروژه را در نقل و انتقالات داخلی ارزنده عنوان کرد و در توسعۀ اقتصاد افغانستان نقش آن را حیاتی خواند.
لو شین، رییس شرکت چینایی در مراسم امضای قرارداد گفت برایش جای افتخار است که در پیش‌رفت افغانستان سهم می‌گیرند و این قدم نخست‌شان است، اما به هم‌کاری ادامه خواهند داد.