22
جمعه, حوت

هشتاد خانواده در بغلان از انرژی برق مستفید شدند

Typography

با نصب یک ترانسفرمر در ناحیه اول شهر پلخمری, هشتاد خانواده از انرژی برق مستفید شدند.

معاون ریاست برق غوری گفت, این ترانسفرمر ظرفیت ۱۰۰ کیلوات در ساحه نوآباد توسط ریاست برق غوری نصب شد.
وی افزود, با نصب این ترانسفرمر, هشتاد خانواده از نعمت برق مستفید شدند.