23
پنجشنبه, ثور

منار وحدت و همبستگی درولایت بغلان افتتاح شد

Typography

منار وحدت و همبستگی درولسوالی نهرین ولایت بغلان افتتاح شد.

این منار که در این ولسوالی نشاندهنده اتحاد و همبستگی ملیت های ساکن میباشد, به ارزش 500 هزار افغانی از بودیجه شاروالی این ولسوالی درمدت یکسال ساخته شد.
این منار که بشکل قلم, کتاب و خانه طرح شده, نشاندهنده رسالت فرهنگی, اتحاد و همبستگی میان اقوام ولسوالی نهرین میباشد.