22
یکشنبه, سنبله

مقامات محلی ولایت هلمند می گویند، به تعداد ۷۰ تن از طبقه ذکور و اناث یک دوره آموزشی نرسنگ و قابلگی عالی را در شهر لشکرگاه به اتمام رسانده و سندهای فراغت بدست آوردند.

رئیس جمهور افغانستان حمایتش را از استراتیژی جدید ایالات متحده امریکا اعلان کرد. او گفت که تصمیم ایالات متحده امریکا به نفع افغانستان است و امریکا متعهد است که تا زمان خود کفا شدن نیروهای افغان از آنها حمایت میکند. رئیس جمهور غنی این موضوعات را در دیدار اخیرش از قندهار بیان داشت و برای مردم قندهار وعده سپرد که روزهای خوب برای قندهار و افغانستان میآورد.

مطالب بیشتر...