26
جمعه, حمل

کشف یک انبارجنگ افزارطالبان در شیندند هرات

Typography

یک مخفی گاه ماین ومهمات تروریستان درولسوالی شیندند هرات کشف وانفجارداده شد.

seized weaponsدرین مخفی گاه که درقریه اورایین موقعیت داشته است مقداری ماین ومهمات ازطالبان مخفی ساخته شده بود که درعملیات تصفیوی ضرب ظفر38 کشف شد. یک قوماندان اردوی ملی درولایت هرات به آژانس باخترگفت این عملیات به اشتراک نیروهای دفاعی، تحت اداره بریدجنرال اخترمحمد (همدم)رئیس ارکان لوای اول قول اردوی 207 ظفر،بمنظور پاکسازی ساحه وتصفیه مناطق ازوجودمخالفین درقریه اورائین ولسوالی شیندند راه اندازی شده بود. .