23
پنجشنبه, ثور

پروازهای خطوط هوائی صافی کابل - مزار شریف آغاز می شود

Typography

Safi-Mazar

قراراست به روزشنبه پروازهای کابل - مزارشریف شرکت خطوط هوائی خصوصی صافی آغازگردد.

این موضوع درخبرنامه که از شرکت به نشررسیده، آمده است که پرواز افتتاحیه به ساعت 8:00 صبح میدان هوائی بین المللی کابل را به قصد مزار ترک نموده و به ساعت 9:05 درمیدان هوائی بین المللی مزارشریف نشست نماید.
محمد اسلم مدیرساحوی خطوط هوائی صافی برای افغانستان و هند گفت: "پرواز های این شرکت بین کابل و مزار به روزهای شنبه، سه شنبه و پنجشنبه صورت خواهد گرفت.
وی افزود که پرواز از کابل 8:00 به وقت محلی صورت خواهد گرفت و به ساعت 9:05 درمزار نشست و همچنان به ساعت 9:50 مزار شریف را ترک و ساعت 10:55 به میدان هوائی کابل نشست خواهد کرد.
وی علاوه کرد: "ما مطابق به فرمایش مشتریان ما مطابق نیازشان به خدمت شان خواهیم بود. و درماه های آینده قصد داریم که به دیگر نقاط افغانستان پروازداشته باشیم."
این شرکت درحال حاضر اجازه پرواز بین المللی به هند، دوبی و اسلام آباد را دارد. و دربخش داخلی به هرات و مزار پرواز میکند.