20
سه‌شنبه, اسد

برای شنیدن داستان های کوتاه و دنباله دار هر شب ساعت هشت  روی موج 88،5 اف ام  گوش فرا دهید.

منصوبین امنیتی ولایت ننگرهار میگویند که در اثر عملیات جاری قهر سیلاب در ولایت مذکور بیش از 78 جنگجو گروه موسوم به دولت  اسلامی شام و عراق از بین رفته اند.

قرار است تیم ملی کرکت افغانستان سال آینده با تیم های بزرگ جهان کرکت بازی نماید. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان جهت بازی عازم ویست اندیز گردد. همچنان میزبانی تیم کرکت آیرلند در هند به عهده خواهد داشت.

از روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان در کابل تجلیل به عمل آمد. این روز از سوی یک تعداد سازمان های انکشافی و سازمان های خیر رسان تجلیل به عمل آمد.

مردم ولایت کاپیسا اطمینان داده اند که در آینده نیز از نیرو های ملی دفاعی و امنیتی افغان حمایت خواهند کرد> آنها میگویند که از کارکرد نیرو های امنیتی افغان راضی اند و بر توانایی های آنها باور دارند.

6 insurgents have been recently killed in a commando operation in Kapisa province.

مطالب بیشتر...

صفحه‌ی 1 از 5