فامیل های بی بضاعت ولایت پکتیا کمک به دست آوردند

رادیو بیان 88.5 اف ام
Typography

Local governance of Paktia distrubuted foods and other basic needs to 215 poor families

اداره محلی ولایت پکتیا یک اندازه مواد اولیه را با بیش از 215 فامیل نیازمند این ولایت مساعدت نمودند.

تاریخ: سه جولای

{mp3}Local-Governance-of-Paktia-distrubuted-foods-and-other-basic-needs-to-2015-poor-families{/mp3}

Local governance of Paktia distrubuted foods and other basic needs to 215 poor families

اداره محلی ولایت پکتیا یک اندازه مواد اولیه را با بیش از 215 فامیل نیازمند این ولایت مساعدت نمودند.

تاریخ: سه جولای