مردم ولایت ننگرهار حمله انتحاری کابل را تقبیح نمودند

رادیو بیان 88.5 اف ام
Typography

مردم ننگرهار حمله انتحاری کابل را که باعث مرگ ومیر افراد بی گناه گردید تقبیح نمودند.

Date:03 July

{mp3}people-of-Nangarhar-province-condemned-suicide-attacks-and-killing-of-innocents-people{/mp3}

مردم ننگرهار حمله انتحاری کابل را که باعث مرگ ومیر افراد بی گناه گردید تقبیح نمودند.

Date:03 July