شورشیان در مقابل نیرو های امنیتی و دفاعی افغان از افراد ملکی منحیث سپر کرد میگیرند

رادیو بیان 88.5 اف ام
Typography

 

شورشیان در میدان نبرد ضعیف گردیده اند به همین خاطر از افراد ملکی منحیث سپر کار میگیرند.

Date:03 July

{mp3}insurgents-have-become-weaken-and-using-civilian-residents-as-cover-against-ANDSF{/mp3}

 

شورشیان در میدان نبرد ضعیف گردیده اند به همین خاطر از افراد ملکی منحیث سپر کار میگیرند.

Date:03 July