مردم ولایت هلمند از حمایت و کمک حمایت قاطع ستایش می نمایند

رادیو بیان 88.5 اف ام
Typography

سران قومی ، علمای دین و مردم ولایت هلمند  از حمایت و کمک نیرو های حمایت قاطع ستایش می نمایند.

{mp3}Helmand-province-paraised-the-support-and-contribution-of-the-Resolute-support-forces{/mp3}

سران قومی ، علمای دین و مردم ولایت هلمند  از حمایت و کمک نیرو های حمایت قاطع ستایش می نمایند.