17
دوشنبه, جوزا

جنگجویان داعش مسلمان نیستند و عملکرد آنها خلاف انسانیت و اسلامیت است

Typography

حاجی قدیر ظاهر معاون ولسی جرگه میگوید که جنگجویان داعش مسلمان نیستند و عملکرد آنها خلاف انسانیت و اسلامیت است.

{mp3}Haji-Zaher-Qadeer-says-ISIS-fighters-are-not-Muslim-and-their-activities-are-against-Humanity-and-Islam{/mp3}

حاجی قدیر ظاهر معاون ولسی جرگه میگوید که جنگجویان داعش مسلمان نیستند و عملکرد آنها خلاف انسانیت و اسلامیت است.