در سال جاری فساد در هرات 45 درصد کاهش یافته است

رادیو بیان 88.5 اف ام
Typography

به گفته منصوبین پولیس ملی افغان  سطح فساد در ولایت هرات امسال 45 در صد کاهش یافته است.

{mp3}Corruption-decreased-to-45%-in-Herat-Porvince-this-year{/mp3}

به گفته منصوبین پولیس ملی افغان  سطح فساد در ولایت هرات امسال 45 در صد کاهش یافته است.