علمانی دینی و جوامعه مدنی ولایت بلخ از کار کرد های نیرو های امنیتی و دفاعی افغان دفاع می نمایند

رادیو بیان 88.5 اف ام
Typography

فعالان مدنی و علمای دینی از کار کرد های نیرو های امنیتی افغان در ولایت بلخ حمایت می نماید.

{mp3}Ulemas-and-civil-society-activists-support-ANSDF-in-Balkh-Povince{/mp3}

فعالان مدنی و علمای دینی از کار کرد های نیرو های امنیتی افغان در ولایت بلخ حمایت می نماید.