هفتاد سنوکر باز در رقابت های انتخابی شرکت کردند

ورزش
Typography

رقابت های انتخابی سنوکر روزگذشته درکابل آغاز شد.

رئیس فدراسیون سنوکر کشور گفت: هدف از راه ا ندازی این رقابت ها را شناسایی چهره های برتر وجذب آنان به تیم ملی این رشته میباشد. دراین رقابت ها که درکلپ قهرمانان آسیا واقع چوک ده بوری کابل راه اندازی شده است به شمول تیم ملی سنوکر هفتاد ورزشکار از کلپ های شهر کابل شرکت دارند و پنج روز با هم رقابت می پردازند.
به گفته اعظمی درپایان بر علاوه شناسایی چهره های برتر برای مقام های اول ودوم وسوم تحایف وجوایز از سوی کمیته ملی المپیک اهدا می گردد.