26
جمعه, حمل

میدان ورزشی کرکت در خوست افتتاح شد

ورزش
Typography

میدان ورزشی کرکت با هزینه ٦٢ میلیون افغانی در مرکز خوست اعمار و به بهره برداری سپرده شد.

مسوولین کرکت بورد افغانستان میگویند که این میدان ورزشی در ٢٥ جریب زمین در مدت یک و نیم سال ساخته شده است.
وی با بیان این که میدان یاد شده در یک وقت گنجایش پنج هزار تن را دارد، افزود که این میدان کوچک است و باید وسعت داده شود و در کنار آن ایستگاه موتر، مسجد و سایر ضروریات در این جا فراهم شود.
رییس کرکت بورد در این اجتماع تعهد نمود که تلاش می ورزد تا این میدان را وسعت دهد.