تیم ملی کرکت افغانستان قهرمان مسابقات ۲۰ آورۀ جام صحرا شد

ورزش
Typography

تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام ۲۰آورۀ کرکت صحرا با شکست‌دادن تیم ایرلند قهرمان این مسابقات گردید.

این بازی که شب گذشته در امارات متحدۀ عربی برگزار گردید، افغانستان ایرلند را از پیش رو برداشت و جام این مسابقات را بالای سر برد.
در این مسابقه تیم ایرلند قرعه را برد و توپ‌زنی را شروع کرد، ولی در همان آغاز با به دست آوردن تنها ۲۰ دوش، دو توپ‌زن‌شان را توپ‌اندازان افغان از میدان بیرون کردند و سپس یکی پی دیگر اخراج گردیدند.
در ادامۀ تیم ایرلند در در آور چهاردهم با ازدست‌دادن تمام بازی‌کنانش تنها توانست برای تیم کرکت افغانستان تنها ۷۲ دوش را هدف تعیین کند.
توپ‌زنان کرکت افغانستان که بازی را به دست گرفتند، خیلی به ساده‌گی توانستند هدف تعیین‌شده از طرف ایرلندیان را تنها در هشت آور پوره نموده قهرمان این مسابقات شوند.
در این میان از توپ‌زنان تیم ملی کرکت افغانستان شهزاد محمدی توانست تا به دست آوردن ۵۲ دوش و نوروز منگل تا ۱۷ به بازی‌شان در مسابقه ادامه دهند.
هم‌چنان از توپ‌اندازان تیم ملی افغانستان محمد نبی توانست چهار بازی‌کن ایرلند را از میدان بیرون کند و امیر حمزه، فرید احمد و کریم جنت هرکدام دو بازی‌کن حریف را خارج ساختند.
مسابقۀ فینال ساعاتی پس از آن میان دو تیم برگزار گردید که افغانستان پیش از آن تیم عمان را شکست داده بود و بازی‌کنان افغانستان در این مسابقات درخشش چشم‌گیری داشتند.