Top Stories

در جریان سقوط بار اول شهر کندز به دست طالبان، مردم این ولایت همه چیز را از دست دادند. شفاخانه داکتران بدون سرحد ولایت کندز نیز در این مدت در یک حمله هوایی کاملا از بین رفت و در این رویداد حداقل ۵۰ تن از مریضان و داکتران شفاخانه نیز جان های خود را ازدست داند.

MSF Hospital Reopened

ایدز یک مریضی کشنده و بدنام است که در پهلوی زردی سیاه، زردی سفید و کم خونی سلول های سرطانی دیگر امراض هستند هزاران افغان در قریه جات و شهرک ها از آنها رنج میبرند و میمیرند. 

زمانيکه شورشيان زندگى آرام و مسالمت آميز شهروندان ولايت ننگرهار را مورد تهديد قرار دادند، نيروهاى ملى دفاعى و امنيتى افغان عمليات نظامى را بر ضد دهشت افگنان آغاز نمودند. هدف به عقب راندن شورشيان از منطقه آغاز حمايت دولت بود. زمانيکه جوامع از وجود شورشيان پاکسازى شوند،

مادران افغان به ملت شان زندگى جديد را ميبخشند و در حال حاضر به خدمات صحى بهتر دسترسى دارند، با سپاس از سرمايه گذارى نيروهاى ائتلاف در شفاخانه زنان در کابل. 

1

داکتر گل محمد محمدی، رییس صحت عامه ولایت خوست در محفل فراغت این بانوان گفت که آنان از مناطق دوردست آمده و در ولسوالی های خوست نیز به کار گماشته خواهند شد. داکتر خدیجه، مسوول این برنامه آموزشی گفت که آنان در صدد توسعه برنامه های آموزشی شان اند و هدف شان این است تا از مرگ و میر مادران و نوزدان جلوگیری کنند. قابل یادآوری است که تا کنون 200 دخترخانم از این دوره های آموزشی فارغ شده اند. این برنامه شش بار برای آموزش قابلگی و دو بار هم برای نرسنگی راه اندازی شده است.

دورجدید برنامه سراسری واکسین پولیو اطفال روز گذشته درولایت نیمروز آغازشد.

ولایت هلمند دارای هوای مناسب برای کشت و حاصل برداری از محصولات گوناگون زراعتی میباشد که این اوصاف باعث شده است تا دهاقین آن در طول سال مصروف کشت و جمع آوری محصولات زراعتی خود باشند.

ازنسل ها بدینطرف زراعت منبع عالی غذا، مشغولیت و عاید بوده و بیشترین تعداد مردم افغانستان در آن مصروف اند.ازنسل ها بدینطرف زراعت منبع عالی غذا، مشغولیت و عاید بوده و بیشترین تعداد مردم افغانستان در آن مصروف اند.

Nangarhar Agriculture Developement

مسولان اداره محیط زیست هرات میگویند قرار است در جریان فصل سبز امسال بیش از ٢٨٠ هزار اصله نهال در پارک های تفریحی حومه ی شهر و ١٥ ولسوالی هرات غرس شود. همه ساله از ١٥ ماه دلو تا اوایل بهار برای توسعه فضای سبز، این معیاد مشهور به فصل سبز میباشد که از سوی اداره های دولتی به ویژه زراعت، شاروالی ومحیط زیست نهال غرس می گردد.

Herat Environment to Plant

نیروهای حمایت قاطع چندین عراده موترسایکل و تجهیزات اداری را به اداره زراعت هرات اهدا نمودند. مسولان ریاست زراعت هرات میگویند این کمکها شامل ١٠ عراده موترسایکل، ١٥ پایه چوکی، ١٥ پایه میز، ١٥ عدد الماری و ٣ پایه پرنتر میباشد.

RS aid with Herat Agriculture

باشنده گان قریه آبازان  ولسوالی گرشک سبزیجات را به حیث بدیل تریاک کشت نموده وهمه روزه محصولات شان راجهت فروش به بازار ولسوالی انتقال میدهند. خیرمحمد یکتن از دهاقین  این قریه میگوید ،وی در زمین های خود ترکاری و میوه کشت و هر روز محصولات خود را برای فروش به بازار ولسوالی میبرد.

Greshk Farmers Income

اگر به سطح ملی نگریسته شود، در 15 سال گذشته با حضور جامعه جهانی پروژه هایی تطبیق شده است که سطح اقتصاد کشور را بلند برده است.

ترویج فرهنگ مطالعه مسئولیت هر افغان میباشد تا مردم را به خواندن کتاب دعوت نماید. فرید احمد فرهنگ رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند میگوید برنامه یی را روی دست گرفته که طی آن از جوانان به مطالعه دعوت به عمل میآید و به آنان کتاب های رایگان توزیع می شود.

اختر محمد عزیزی آمر اصلاحات اداری هلمند میگوید با توجه به بهبود وضعیت امنیتی و سرکوب مخالفین دولت توسط نیروهای امنیتی علاقه جوانان بسوی ادارات دولتی بیشتر شده است.

The security forces and public got close to each other compared to any other time. They help each other in different parts, often they call join gatherings and they have advice to each other about the extension of the sovereignty of the government, tightening security and public order. So it’s the reason that the security condition in Khost is assured compared to any other time.


People of Khost always try their best to praise their security forces unless to give further courage and to give them extra moral and to defend bravely from own country and people.

We also conducted an interview with a police officer who is recently praised by people. And to know what this honoring was about and how much he is influenced let’s read it in this interview.

Question: What’s your job and your name?

Answer: My name is Abdul Shukor and I am the responsible of the operation of Khost police head quarter.

Question: Recently a number of police officers and soldiers were praised including you, what was the reason that you were being praised by public?

Answer: You know, that good and bad people have conclusions if a person does good works in the society they will be praised and as well as it’s good principal of praising and punishment, and boost the morale of a person.

We carried our jobs faithfully and cordially and tried to implement the law, and to obey the order of our seniors, to serve better for the people and to perform the assigned duties properly and need to carry these entire job in the frame work of law.

So occasionally people praise police officer and soldiers, as we appreciate them, as I am honored by the public I am reaching to the positive conclusion of my activities, still I insist that the efforts are not the last one but will try to earn the hearts of people.

Question: How long have you been performing job in police forces?

Answer: I have been performing job in police ranks since from last five years, and its fifth time that I am praised by public with letters of appreciation and medals.

As I have the job of planning in Khost police head quarter, so it seems that we are succeed in our plans so that people praise us occasionally and I can say confidently that I carry on my job very cordially and I am proud that I am the officer of the ranks of Afghanistan national security forces.

Question: Honoring and praising of you by the public how much it will influence you future careers and responsibilities?

Answer: There is no doubt, that praising of someone having positive result, so it will definitely having positive effects. It will motivate us further unless to carry on the assigned duties properly and will draw our attention to our responsibilities and this kind praising having positive effects on our spirit besides the activities of other police and they are also encouraged to perform their job well.

Question: What’s your great ambition which you wish to be fulfilled?

Answer: My great ambition is the sustainable peace in Afghanistan unless to be ended the existed misfortunes and to live in peace and the shed of our mothers need to be weep off, whose children are the victimized of the ongoing war.

Reaching to this goal of mine I am ready even to sacrifice my self unless to live other patriots in peace and love.

بعد از عملیات و تصفیه کامل ولسوالی ناوه، حالا زندگی به گونه عادی سپری میشود. ولسوالی ناوه ٩ ماه در کنترول طالبان بود، زندگی عادی مردم را یکبار دیگر بسوی سال های حکمرانی خویش سوق داده بودند، اما بعد از عملیات و تصفیه آن، حالا همه زندگی ارام دارند.


خیرمحمد با سه پسرش ترکاری کاشته است، هرروز از زمین هایش برای فروش جمع آوری نموده به مرکز لشکرگاه برای فروش می آورد.

وی  از اینکه بعد از حکمرانی طالبان دراین ولسوالی یکبار دیگر حکومت حاکم شده است ابراز خرسندی نموده می افزاید، مردم ناوه یکبار دیگر از تاریکی بسوی روشنایی قدم گذاشتند.

یرمحمد گفت از اینکه روزی حلال از مزرعه اش بدست آورده خرسند است، هر روز با فرزندانش از زمین های خود ترکاری را جمع آوری نموده ، صبح زود برای فروش به لشکرگاه میبرد.

وی میگوید هر روز از فروش ترکاری های زمین اش حدودا ٢٠٠٠ هزار افغانی بدست می آورد، از اینکه  لقمه حلال نصیب خانواده او میشود  خرسند است.

عبدالله  یک تن  از باشنده گان دیگر ولسوالی ناوه میگوید، هر روز در مزرعه اش مصروف کار میباشد، حالا فصل جواری به پایان رسیده و  مردم در حال آماده سازی زمین های شان برای کشت گندم میباشد.

وی میگوید، بعد از تصفیه ولسوالی ناوه یکبار دیگر مردم به زندگی امیدوار شده اند، حالا هرکس از ازادی مدنی خود برخوردار است هیچکس برای مردم مزاحمت نمیکند.

او گفت در ٩ ماه حضور طالبان دراین ولسوالی همه ازادی های مدنی مردم صلب شده بود زیرا طالبان میخواستند به طریقه و افکار خود شان مردم را مجبور به زندگی کردن نمایند.

شکرالله نیز در ولسوالی ناوه زندگی میکند وی میگوید در زمان حضور طالبان دراین ولسوالی مردم نمیتوانست فرزندان خویش را به مکتب بفرستند، ازسوی هم تمامی مکاتب دراین ولسوالی مسدود بود.

میگوید حالا همه باشنده گان این ولسوالی فرزندان خویش را تشویق میکنند تا به مکتب بروند، بزرگان این ولسوالی باسواد هستند، به اهمیت علم پی برده اند به همین دلیل همیشه از روند معارف در این ولسوالی نظارت میکنند.

یک جوان ٢٢ ساله در شهر لشکرگاه می گوید، که از ٢ سال به اینسو روی ساخت واترپمپ کار کرده است، که از لحاظ کمیت و کیفیت نسبت به تولیدات مشابه وارداتی بهتر میباشد.


وی میگوید، بعد از اینکه تولیدات پاکستانی و چینایی از لحاظ کیفیت و کارایی برای باشنده گان این ولایت مشکل ساز شد، وى دست به اختراع زد و توانست واترپمپ بسازد که جایگزین واترپمپ های وارداتی شود.

داد محمد میگوید، که ٢ سال قبل پرزه فروشی می کرد، اما بعد از آن که دست به ساخت واترپمپ زد، حالا روزگارش نسبت به قبل بهتر شده است.

او گفت جنس تولیدی وی در ولایات کابل، غزنی، پکتیا و فراه برای فروش برده میشود، که به باور داد محمد علاقه مندان زیادی پیدا کرده اند.

داد محمد گفت در نخست با ساخت اولین نمونه های واترپمپ مشکلات تخنیکی داشت، اما با مرور زمان توانست جلو مشکلات فنی آنرا بگیرد، حالا بدون هیچگونه مشکل فنی کار می کند.

محب الله شاگرد او می گوید، که یک سال قبل برای آموختن ساخت واترپمپ به نزد داد محمد مراجعه کرد، تا بتواند ازین طریق کار و زندگی اش را رونق بدهد، حالا توانسته است درین عرصه پیشرفت خوبی داشته باشد.

وی می گوید، بخش از اجناس این واترپمپ از بیرون کشور وارد میشود اما درصورتیکه بتواند آنرا در داخل کشور تولید کنند روی نرخ و کیفیت آن تاثیر مثبت خواهد داشت.

او گفت، که واترپمپ های وی حالا از ١٥٠٠ افغانی گرفته الی ١٩٠٠ افغانی به فروش میرسد، که به گفته وی چند برابر از نرخ اجناس خارجی پاینتر میباشد اما کیفیت اجناس بهتر از اجناس وارداتی میباشد.

لالا خان خروتی یکی از باشنده گان لشکرگاه ضمن خرسندی از ابتکار این جوان گفت او از این واترپمپ تولید شده در هلمند برای خانه خریداری کرده است و کارکرد آن نسبت به اجناس وارداتی بهتر است. وی از دولت می خواهد، که این جوانان را حمایت کند تا توانسته باشد در بخش پیشرفت و ترقی کشور نقش بیشتر داشته باشند.

نیروهای حمایت قاطع در غرب افغانستان امروز برای کودکان بی سرپرست یک پرورشگاه در ولایت هرات اجناس و لوازم مورد نیاز کمک نمودند. این کمک ها به ارزش ٧ هزار یورو شامل قرطاسیه باب، لوازم آشپزخانه، مواد خوراکی و پوشاک میباشد که از سوی نیروهای حمایت قاطع به پرورشگاه خواجه عبدالله انصاری هرات اهدا شد.

RS Aid with Herat Kids

Backyard poultry production has always been a major contributor to family nutrition in Afghanistan that enhance families through small-scale earn income to feed the family. Among hundreds of families which received hen donation in Kunduz, one is Nooria.

اجمل حمید عبدالرحیمزی، رئیس ارتباط و آگاعی عامه و سخنگوی وزارت مالیه امروز مؤرخ ۲۱ قوس ۱۳۹۶ طی کنفرانس مطبوعاتی در مرکز رسانه های حکومت در رابطه به انعکاس تصامیم شورای عالی اقتصادی و ارزیابی مؤفقانۀ صندوق بین المللی پول در مورد اصلاحات مالی و اقتصادی حکومت افغانستان به رسانه ها معلومات ارائه نمود.

از روز جهانی محاسبین طی نشستی امروز مؤرخ ۳ عقرب ۱۳۹۶ در هوتل کابل سرینا توسط ادارۀ محاسبین مسلکی ریاست عمومی خزائن وزارت مالیه تجلیل بعمل آمد. در این نشست معین مالی وزارت مالیه، سرپرست ریاست عمومی خزائن، رئیس اتاق های تجارت و صنایع، مقامات دولتی و استادان و محصلین مسلک محاسبه شرکت ورزیده بودند.

MoC Celebrates Accountants Day

محترم اکلیل حکیمی، وزیر مالیه و محترم تداماچی یاموماتو، نمایندۀ خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان نتایج نشست هیئت عالیرتبه را طی یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام نمودند.

MoF Announces Outcome of SOM

کار نخستین مرکز تولید انرژی برق بادی و آفتابی در ولایت هرات تکمیل شده و قرار است به زودی این پروژه افتتاح شود. مسولان اداره تنظیم آب ولایت هرات میگویند این اولین مرکز تولید انرژی برق بادی و آفتابی در افغانستان است که به گونه معیاری و استندارد تحت نظارت وزارت انرژی و آب اعمار میشود.

Herat Wind Power Project

سپاس از تامین امنیت توسط نیرو های امنیتی افغان که باعث برگشت دوباره پرواز های تجارتی به ولایت هلمند گردید.

Boost Airport of Helmand

ایوب عمر عمری ولسوال گرمسیر میگوید تمام مکاتب این ولسوالی به شمول سه باب مکتب دخترانه به  کمک و همکاری بزرگان قومی فعال میباشد. عمری می افزاید، بزرگان قومی این ولسوالی نهایت تلاش کرده اند تا تمام مکاتب این ولسوالی بروی شاگردان باز باشد که در نتیجه همین همکاری مردم، معارف دراین ولسوالی کاملاً فعال باقی مانده است.

به تعداد ٥٠٠ تن از نیرو های اردوی ملی از مرکزتعليمى نظامی ولایت هلمند فارغ گردیدند. جنرال ولی محمد احمدزی قومندان قول اردوی ٢١٥ میوند که در مراسم فراغت ٥٠٠ تن از نیرو های  اردوی ملی صحبت میکرد گفت، هیچگاه به شورشیان اجازه نمیدهیم تا زندگی آرام مردم هلمند را نا امن سازند.

برای اولین بار سیمینار آموزشی به منظور بلندبردن سطح آگاهی افسران و سربازان پولیس حوزه غرب افغانستان امروز با حضور هیات بلندرتبه وزارت امور داخله در سالون کنفرانسهای قوماندانی امنیه ولایت هرات برگزار گردید. مسؤلان وزارت امور داخله کشور میگویند قرار است در این سیمینار سه روزه روی موضوعات عقیدتی – فرهنگی صحبت شود تا افسران و سربازان پولیس ولایات غربی کشور با استفاده از این راه در راستای تامین امنیت و برقراری صلح تلاش بیشتر نمایند.


سمونوال ذبیح الله ابدالی معاون ریاست عقیدتی فرهنگی وزارت امور داخله کشور میگوید هدف از راه اندازی این سیمنار این است تا پولیس بتواند در روشنایی این آموزش های عقیدتی فرهنگی اصلاحات و عدالت را در جامعه تطبیق نموده و با کسب اعتماد مردم و همکاری علمای دین صلح و امنیت سرتاسری را در سطح ولایات غربی افغانستان تامین نماییم.

از طرف دیگر مقام های پولیس در غرب افغانستان راه اندازی این سیمینار آموزشی را در بلند بردن مورال و انگیزه پولیس مؤثر عنوان میکنند.

جنرال محمد جمعه عدیل قوماندان زون ٦٠٦ انصار در غرب کشور میگوید، در این پروگرام افسران و سربازان پولیس ولایات هرات، فراه، غور و بادغیس حضور دارند و پیرامون موضوعات عقیدتی- فرهنگی از سوی استادان وزارت داخله، علما و فعالین مدنی تدریس خواهند شد.

با این حال سید محمد آخند زاده یک تن از اعضای شورای علمای حوزه غرب کشور میگوید هر قدر نیروهای امنیتی با ارزشهای دینی و اسلامی آگاهی بیشتر داشته باشند به همان اندازه در اجرای وظایف نظامی شان موفق خواهند بود.

وی افزود،" راه اندازی این گونه سیمینار ها نیروهای امنیتی را در راستای تطبیق عدالت به گونه اسلامی نزدیک خواهد ساخت."

با این وجود شماری از اشتراک کننده گان در این سیمینار از راه اندازی این برنامه اظهار قدردانی نموده و میگویند آگاهی از موضوعات عقیدتی و فرهنگی جزءلازم پولیس است که این خود نیروهای امنیتی را برای حمایت و حفاظت از ارزشهای اسلامی بیشتر آماده میسازد.

گفتنیست، برای اولین بار است که سیمینار آموزشی روی مسائل عقیدتی – فرهنگی برای افسران و سربازان پولیس حوزه غرب افغانستان راه اندازی میشود که این خود در بلند رفتن ارتقاء ظرفیت نیروهای امنیتی افغان تاثیر مثبت خواهد داشت.

نیروهای حمایت قاطع در غرب افغانستان سربازان کندک کشف کماندوی اردوی ملی را در بخش کوهنوردی و عملیات در مناطق مسکونی، آموزش نظامی دادند. بيست تن از این سربازان بعد از چهار هفته آموزش امروز از سوی مقام های حمایت قاطع و نیروهای امنیتی افغان، فراغت نامه های شان را دریافت و نشان مسلکی شدن شان را کسب نمودند.


ماسیمو بیاجینی" قوماندان نیروهای حمایت قاطع در غرب افغانستان گفت یکی از اهداف عمده نیروهای ناتو آموزش و مسلکی ساختن نیروهای امنیتی افغان بوده که این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

وی افزود نیروهای حمایت قاطع در این دوره آموزشی سربازان کندک کشف اردوی ملی را با تاکتیکهای نظامی در مناطق کوهستانی و محلات مسکونی آموزش دادند که این خود در جریان عملیاتها موثر واقع خواهد شد.

در همین حال جنرال محمد ناصر هدایت قوماندان قول اردوی ٢٠٧ ظفر در غرب افغانستان گفت، در پی اعلام راهبرد جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، همکاری نیروهای حمایت قاطع در بخش آموزش و مشوره به شکل قابل ملاحضه ای افزایش یافته است.

وی افزود هم پیمانان خارجی شان در چندین عملیات هوایی در حوزه غرب افغانستان به خصوص ولایت فراه سهم گرفتند و با هدف قرار دادن مواضع گروه طالبان تلفات سنگینی را بر آنان وارد نموده است.

از طرف دیگر جنرال محمد جمعه عدیل قوماندان پولیس در حوزه غرب کشور از قوماندانی نیروهای حمایت قاطع قدردانی نموده و میگوید آموزش نیروهای امنیتی افغان توسط مربیان بین المللی باعث شده تا سربازان اردو و پولیس ملی با انگیزه و مورال بالا در عملیاتهای تصفیوی سهم بگیرند.

با این حال شماری از عساکر کندک کشف اردوی ملی که از دوره آموزش نظامی کوهنوردی و محلات مسکونی فارغ گردیدند میگویند، در این کورس نیروهای حمایت قاطع آنان را به روشهای جدید نظامی آموزش دادند که این خود در بلند رفتن ظرفیت عملیاتی شان موثر میباشد.

این سربازان به گروه های شورشی در غرب افغانستان هشدار میدهند در صورتیکه به روند صلح تسلیم نشوند توسط نیروهای امنیتی افغان از بین خواهند رفت.

به دنبال اعلام حضور نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، امیدواری ها به منظور سرکوبی شورشیان و برقراری صلح در کشور بیشتر شده است.

حسین عظیمی که گلفروشی دارد میگوید همه روزه از خانه به مقصد دوکانش حرکت میکند تا برای خانواده اش لقمه نان حلال بدست آورد. عظیمی میگوید در کنار گلفروشی تزئین خانه های عروس و داماد همچنان سایر مراسمات مذهبی و محفل های خانواده ها را ترتیب میدهد اما در بدل اینکارش از مردم پول دریافت میکند.

Halal Livelihood

کارشناسان به این باور اند که افزایش سطح تعلیم وتربیه در امر تامین صلح و امنیت کمک می نماید، زیرا افراد تحصیل کرده نقش خود را در ایجاد امنیت درک می نمایند و گول تبلیغات سوء تروریستان را نمی خورند.

Education Brings Peace in Nangarhar

در این اواخر نفوس ولایت کندز در مقايسه به ده سال گذشته، از ٥٠ هزار تن به ٣٠٠ هزار تن افزایش یافته است. تعداد بیشتر ساکنان کنونی این شهر از مناطق ناامن به این شهر جابجا گردیده اند، که این کار باعث تراکم نفوس در شهر کندز گردیده و ارائه خدمات شهری را دشوار نموده است.

سی و پنج زوج جوان به همکاری یک بنیاد خیریه و حمایت مالی یک تاجر مراسم عروسی شان را در هرات جشن گرفتند.

Herat Mass Marriage

 

افغانستان خانه از اقوام و قبایل مختلف است که بیشتر از هزاران سال در اتحاد و همبستگی به سر میبرند و در پیوند به مسائل مختلف ملی از هماهنگی و اتحاد کار گرفته اند.

HMD Photo Borders and tribes affairs Director Ahmad Naveed Nazari 2

 

مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات میگویند با راه اندازی همایش ها و نمایشگاه های فرهنگی دراین ولایت توانستند در راستای صلح، امنیت و اتحاد گام های موثری بردارند.

Herat Exhibitions

پکتیا کې د کتاب د ورځې په وياړ د کتابونو لوى نندراتون جوړ شو. په همدې مناسبت غونډه کې وینا والو ،ټولنيزو رسنيو کې د بوختياوو تر څنګ د کتاب مطالعه هم مهمه وبلله دوی ،له حکومت او په ځانګړې توګه له اطلاعات او فرهنګ رياست څخه د کتاب مطالعې په برخه کې د اسانتياوو غوښتنه کوي.

سید جمال مبارز هغه ځوان دې چې په بلخ ولایت کې د سلماني دکان وتاړه او په خالي جېب یې د افغان ستوري د سیالۍ میدان ته را ودانګل.

نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغان از چندی بدینسو عملیات گسترده را با حمایت هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی مارجه ولایت هلمند راه اندازی کرده اند. به گفته مقامات محلی، تاکنون این عملیات موفقانه به پیش می رود و دست آوردهای چشم گیری دارد.

عبدالله یک تن از آهنگران شهر لشکرگاه که مصروف ساختن دروازه و کلکین است میگوید، طالبان بجز از ایجاد ترس میان مردم کاردیگرندارند، زیرا همیشه با ظلم و ستم مردم را مجبور کرده اند تا مطابق میل آنها زندگی نمایند اما مردم هیچگاه ازادی فردی و اجتماعی خود را به خاطر طالبان زیر پا نمی گذارند.

نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغان با حمایت نیروهای بین المللی عملیات منصوری گروه طالبان را در ولایت کندز و دیگر نقاط کشور به شکست مواجه ساخته و به منظور هدف قرار دادن هراس افگنان، دامنه این عملیات ها را به نقاط دور دست کشور گسترش داده اند.

نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغان با همکاری مردم می خواهند یک محیط مصئون و صلح آمیز را برای هموطنان خویش در سرتاسر کشور تامین نمایند. درین اواخر اکثر نقاط ولسوالی الیشینگ ولایت لغمان به اثر عملیات نظامی از وجود هراس افگنان پاکسازی و پوسته های اردوی ملی و پولیس محلی در آن ایجاد شده است.

همه ساله هزاران انسان بی گناه در نتیجه ماین های جاه سازی شده توسط هراس افگنان زنده گی خویش را از دست می دهند و این روند هنوز هم ادامه دارد. هراس افگنان مواد انفجاری را به منظور هدف قرار دادن نیروهای امنیتی افغان جابجا می نمایند، که اکثرآ از مردم ملکی قربانی می گیرد.


در همین حال نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغان هزاران ماین های جابجا شده توسط تروریست ها را در نقاط مختلف کشور کشف و خنثی نموده اند.

گروهی که خود را مسلمان خوانده وخدمتگار اسلام خطاب می کند، مردم بی گناه را هدف قرار می دهد. از طرف دیگر، قهرمانان راستین وطن با خنثی کردن ماینها، زنده گی انسانها را نجات می دهند.

سراج الدين یک افسر جوان پولیس است، که در ولسوالی های پنجوایی و میوند ولایت کندهار ايفای وظيفه می نمايد. او تا کنون بیش از ١٠ هزار ماین های کنار جاده را خنثی نموده است.

نامبرده مي گوید، که طی ١٢ سال گذشته هزاران ماین را در نقاط مختلف کندهار خنثی کرده است. این ماین ها توسط هراس افگنان در مناطق رفت و آمد مردم جابجا شده بود.

او با این کار خویش زنده گی بسیاری از مردم بی گناه را نجات داده و به این کار خويش ادامه می دهد.

آقای سراج الدين که در ولسوالی های پنجوایی و میوند با تیم انجینیری پولیس هم گروه است می افزاید، که هراس افگنان از ماین های مختلف النوع استفاده می کنند. اما او توانسته همه را خنثی کند. او می افزاید ، که به این وظیفه مقدس خویش ادامه خواهد داد، زیرا نجات زنده گی مردم او را خوشنود می سازد.

این افسر جوان پولیس به صدای آزادی گفت: "ما هميشه توانسته ایم پلان های دشمن را خنثی کنیم و هرگونه ماین های جاسازی شده  آنان را از بین ببریم. من می فهمم، که این کار آنقدر آسان نیست، اما من این خطرات را پذیرفته ام."

این افسر پولیس می افزاید، که از دولت و نیروهای حمایت قاطع تجهیزات گوناگون بدست آورده اند، اما این تجهیزات توانایی ردیابی یک نوع مواد انفجاری را ندارند. اما آنان برای ردیابی آن از شیوه های مختلف استفاده می کنند.

به گفته او، آنها در کابل و کندهار راجع به کشف و خنثی کردن مواد انفجاری آموزش می بینند.

وی افزود، که تروریست ها مواد منفجر ناشده را در نزدیکی پایگاه های خویش جابجا می کنند تا دسترسی نیروهای امنیتی به آن دشوار باشد.  

آنها در مناطقی ماین ها را جابجا می کنند، که توسط تیم انجینیری پولیس تصفیه شده و اکثر اوقات غیرنظامیان قربانی آن می گردند.

نیرو های ملی دفاعی و امنیتی افغان شب روز علیه  گروه های که تلاش می نمایند امنیت را برهم بزنند و زنده گی مردم محترم ما را به خطر مواجه سازند مبارزه مینمایند.
اشک خوشی از چشمان پدر طفل که توسط نیرو های دلیر افغان ازچنگ رباینده گان آزاد گردید جاری شد.


طفلک معصوم چند روز قبل در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار برای بدست آوردن پول اختطاف گردیده بود. به این ارتباط دوتن حین عملیات جستجویی بازداشت گردیده است.

جنرال عبدالرحمن رحیم قوماندان امنیه ولایت مذکور گفت:"این وظیفه مقدس نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغان است تا از ما و جان مردم بیگناه در مقابل پلان های کثیف مجرمین محافظت نمایند."

موصوف همچنان گفت طی چند روز گذشته 12 شورشی حین عملیات زمینی و توپچی در مناطق مختلف این ولایت  کشته و چندین تن دیگر مجروح گردیده اند.

وی میگوید:"شایان ذکر است که 67  تن در پیوند به سرقت، اختطاف، قتل و سایر فعالیت های جنایی نیز بازداشت گردیده است. برعلاوه 26 نوع اسلحه مختلف النوع و بیش از 14000 فیر مرمی نیز کشف و بدست آمده است. "

پدرطفل از اینکه طفل اش نجات یافته و زنده گی دوباره به دست آورده از پولیس ابراز خرسندی نموده گفت،" اولاد میوه بسیار شرین است. پولیس پاره از جان مرا نجات داده اند. نمی دانم چی گونه و به کدام الفاظ از پولیس قدردانی نمایم."

موصوف از مردم خواست تا برای کسب موفقیت هرچه بیشتر در تامین امنیت با نیرو های امنیتی افغان همکاری نمایند.  وی میگوید:"ما باید در پهلوی این مردمان خوب باایستیم.آنها واقعاً در خدمت ما قرار دارند و من این موضوع را به تمام معنی درک می نمایم."

مرسل کریمی یک تن از فعالین مدنی تاکید میورزد که به هر اندازه نیرو های امنیتی نیرو مند میشوند به همان اندازه امنیت بهتر خواهد گردید.

وی میگوید:"ما میبینیم که نیرو های امنیتی شب و روز صلح و خوشی را برای مردم به ارمغان می آورند . همکاری مردم آنها را قدرت بیشتر میدهند."

 

مقام های محلی و شهروندان هرات از برگزاری نشست وزرای دفاع ناتو در بروکسل استقبال نموده و اظهار امیدواری میکنند تا این نشست پیامدهای مثبت امنیتی برای افغانستان داشته باشد.

Herat governor spokesman

Strong government guarantees honor and good life for the nation. Unity and people’s support are vitally important factors for strengthening the government.

Government is Fruitful Tree

هشت پروژه عام المنفعه به ارزش ٧٣٠ میلیون افغانی از سوی وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان امروز در ولایت هرات افتتاح و تهداب گذاری شد. این پروژه ها شامل قیرریزی جاده ها روستایی میباشد که در ولسوالی های گذره ، اوبه ، رباط سنگی  و غوریان هرات راه اندازی شده اند.

شاهراه قندهار- ارزگان در نتيجه ناامنی های اخير توسط طالبان و ديگر گروه های تروریست تخریب گردیده بود که این کار باشندگان ولایت ارزگان را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. باشنده گان ولایت روزگان به خصوص افراد مریض به علت ناامنی و دیگر مشکلات نمی توانند برای مداوا به قندهار بروند.

سنگ تهداب لیلیه و طعام خانه به ارزش ٣٩ میلیون افغانی برای محصلین طبقه اناث پوهنتون هلمند طی مراسمی در این ولایت گذاشته شد. والی هلمند و دیگر مقامات محلی این ولایت هم در مراسمی که بدین منظور تدویر یافته بود، اشتراک ورزیدند و ابراز امیدواری کردند، که در سالهای آینده اپارتمان های بیشتری در محوطه پوهنتون اعمار خواهند شد. 

Hostel for Helmand Students

مسوولان محلی در هرات می گویند، که در آینده نزدیک کار بازسازی مسجد جامع بزرگ این ولایت آغاز می شود.  به گفته این مسولان بودجه مشخصی به این منظور تخصیص یافته و با آغاز سال ١٣٩٧، کار ساخت کانالازاسیون، سنگ فرش، رنگ آمیزی، سیستم تصفیه هوا و ساخت پارکنیگ در مسجد جامع بزرگ آغاز می شود.

Herat Grand Mosque

چهارده پروژه به منظور فراهم شدن سهولت کاری پولیس اناثیه در ولایت هرات توسط سفیر جمهوری کوریا و مسولان وزارت امور داخله کشور امروز افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. این پروژه ها شامل اعمار ساختمانهای تعویض لباس، نمازخانه، سرویس بهداشتی و خدمات برای اطفال میباشد که توسط کشور کوریا برای پولیس اناثیه ولایت هرات اعمار شده است.

Female Police Herat Projects

صلح ، ثبات، وتامین امنیت زمینه ساز انکشاف و بازسازی را تشکیل میدهند.برعلاوه این موضوعات موجودیت سهولت های لازم در چوکات کاری حکومت باعث میشود تا خدمات لازمه مطابق به خواست مردم ارائه گردد.

Appelate Court Corner Stone

FaLang translation system by Faboba