23
پنجشنبه, ثور

دور دوم کمپاین بهارى واکسین فلج آغاز يافت

صحت
Typography

polio vaccination

در دور دوم کمپاين بهارى واکسين فلج اطفال که امروز توسط حامد کرزى رييس جمهور آغاز يافت، هشت عشاریه نه میلیون طفل زيرسن پنج در برابر بيمارى فلج واکسين ميشوند.

 

آقا گل دوست مسوول معافيت کتلوى وزارت صحت عامه، به آژانس خبرى پژواک گفت که اين کمپاين سه روزه، توسط ٥٦ هزار رضا کار و کارکن صحى به طور خانه به خانه تطبيق مى شود.
به گفتۀ وى، دراين کمپاين درکنار واکسين فلج، براى هشت ميليون طفل شش ماهه الى پنج ساله، تابليت ويتامين ( آ ) که مقاومت طفل را بلند مى برد نیز داده مى شود.
به اساس معلومات موصوف، طى سال روان ميلادى، يک واقعه مثبت فلج اطفال در ولايت کنر، يک واقعه در ننگرهار و يک واقعه در لغمان ثبت شده است.
به گفته منبع، در تمام سال گذشته ميلادى، ١٧ واقعه مثبت اين بيمارى در ولايات ننگرهار، کنر وهلمند ثبت شده بود.
همچنان وى افزود که در سال ٢٠١٢، سى و چهار واقعه مثبت فلج اطفال در سطح کشور ثبت شد بود.
دوست علاوه کرد که هرگاه ارقام سال گذشته با سال ماقبل آن و امسال مقايسه شود، ديده مى شود که افغانستان در وضعيت بهتر قرار گرفته و به محو بيمارى فلج نزديک مى گردد.
درخبرنامه دفتر مطبوعاتى رياست جمهورى آمده است: در محفلی که به مناسبت آغاز کمپاين بهارى تطبيق واکسين فلج اطفال، صبح امروز در ارگ رياست جمهورى برگزار گردید، داکتر ثریا دلیل وزیر صحت عامه و ارشد قدوس رئیس سازمان صحی جهان در افغانستان نيز حضور داشتند.
درخبرنامه آمده است که ثريا دليل از تمام بزرگان، متنفذین و ملا امامان مساجد تقاضا نموده است تا در کمپاین متذکره، با تیم های موظف که خانه به خانه جهت تطبیق واکسین مى روند، همکاری نمایند و خانواده ها را تشویق کنند تا اطفال خود را جهت اخذ واکسین حاضر نمایند؛ تا هیچ طفل زیر پنج سال از واکسین ضد فلج محروم نماند.
 فلج اطفال، با تب شديد آغاز و مکروب آن از طريق دهن، داخل بدن مى گردد و سبب فلج دايمى و يا مرگ شده مى تواند.

سرچینه:پژواک