26
سه‌شنبه, حوت

ميزان مرگ و مير مادر و طفل در ننگرهار کاهش يافته است

صحت
Typography

breastfeeding2

رييس صحت عامۀ ننگرهار مى گويد که به سبب افزايش کارمندان صحى زن در اين ولايت، در اثناى ولادت رقم تلفات طفل و مادر کاهش يافته است.

در برخى مناطق دوردست، کمبود پرسونل صحى زن، بى امنيتى و عدم موجوديت داکتران بى تجربه، هنوزهم چالش هاى بزرگ در فرا راه امور صحى اين ولايت تلقى مى شوند.داکتر نجيب الله کامه وال رييس صحت عامه، به تاريخ ٨ اسد در جشن فراغت ٦٠ نرس از انستيتيوت عالى صحت عامه گفت که درصدد است تا خدمات صحى را گسترش دهد.در جمع فارغين، ٢٠ دختر نيز موجود اند که در انستيتيوت متذکره، براى سه سال کسب تحصيل کرده اند که شايد شمار زياد آنها در مراکز صحى ولايتى استخدام شوند.کامه وال درحاشيۀ نشست، به آژانس خبرى پژواک گفت: "در ننگرهار قبل از اين، هر سال ١٦صد مادر در هنگام ولادت جان شان را از دست مى دادند؛ اما با ازدياد کارمندان صحى، اين رقم به ٣٢٧ تن کاهش يافته است."رييس صحت عامه، از خانواده ها خواست تا نرسهاى فارغ شدۀ انستيتيوت متذکره  را جهت ايفاى وظايف  به مناطق دوردست بفرستند تا براى مردم مصدر خدمات بهتر شوند."نجيب الله کاموال در پاسخ به يک پرسش پژواک گفت: "ما در ولايت ننگرهار در ولسوالى اچين و ده بالا، به مشکل داکتران زن مواجه هستيم و اميدواريم تا اين مشکل را حل کنيم."والى ابراز خرسندى نمود که خانواده ها، اجازۀ فراگرفتن تحصيل را به فرزندان اناث شان صادر خواهد کرد.ډاکټر ناصر کامه وال معاون شوراى ولايتى ننگرهار، يادآورى نمود که در برخى ولسواليها و مناطق دورافتاده، خدمات صحى کم رنگ بوده و مشکلات موجود در عرصۀ صحى بايد رفع شوند.نامبرده با اشاره به فارغين يادشده گفت: "اگر شما جهت اجراى وظايف به مناطق دوردست برويد، خدمات شايانى را به مردم انجام خواهيد داد."  سمينه عزيزى درۀ نورى يکتن از فارغين انستيتيوت متذکره، به آژانس خبرى پژواک گفت: "ما سه سال کسب تحصيل نموديم، اميد است تا حکومت براى ما فرصت کارى مهيا نمايد؛ من به رضايت خانواده ام حاضر استم تا در مراکز ولسواليها براى انجام کار بروم."از انستيتيوت عالى صحت عامۀ ننگرهار، تا کنون در ٢٧ دوره، بيشتر از ٦٠٠ نرس فارغ گرديده که به گفتۀ مسوولين، بيشتر آنها در مراکز صحى ملکى، مصروف ايفاى وظايف مى باشند.