23
سه‌شنبه, سرطان

برگزاری سیمینار تحت عنوان "یک کمربند یک مسیر" در وزارت امور خارجه

صحت
Typography

MoFa-seminar

از جانب مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان سیمینار مشترک یک روزه با همکاری سفارت جمهوری خلق چین مقیم کابل تحت عنوان یک کمربند یک مسیر One Belt and One Road تحت ریاست حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان با اشتراک سفیر جمهوری خلق چین مقیم کابل و اعضای آن سفارت، اعضای شورای ملی، محققین، کارشناسان، استادان پوهنتون ها و مقامات ارشد وزارت امور خارجه در این وزارت دایر گردید.

در این سیمینار، حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه سخنرانی نموده و در بخشی از صحبت های خویش گفت: "راه بزرگ ابریشم مسیر تجارت و تبادل فرهنگ ها و وصل کننده تمدن های آسیا، اروپا و افریقا بوده، نقطه ایجاد و آغاز ارتباط میان شرق و غرب می باشد که یک فرصت بزرگ را برای تبادل علم و دانش، اقتصاد و تجارت و افکار انباشته شده در قسمت های مختلف جهان باز کرده و در قرن 21 اهمیت و ارزش اقتصادی، تجارتی، فرهنگی و سیاسی این راه برای انکشاف بشری در این منطقه از هر زمان دیگر، بیشتر و مهمتر شده است. "

بعداً، آقای یاو جینگ سفیر جمهوری خلق چین مقیم کابل بیانیه خویش را ایراد نموده، روی اتصال آسیای جنوبی با آسیای مرکزی، اهمیت اقتصادی راه ابریشم و لاجورد در تقویت اقتصاد و تأمین صلح و ثبات در منطقه، همکاری های منطقه یی اقتصادی و تجارتی میان کشورهای آسیای جنوبی، شرقی و مرکزی، انتقال مواد خام، استخراج معادن و منابع دست ناخورده در کشورهای منطقه و اتصال کشورها توسط اعمار جاده ها و شاهراه های بزرگ، معلومات همه جانبه ارائه نمود.

سپس، به ترتیب دوکتور محمد نجیب عزیزی استاد پوهنتون و رئیس نظارت مخابرات افغانستان، آقای حلیم الله کوثری رئیس مرکز مطالعاتی بحران و صلح، آقای وحید الله ویسی رئیس همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه، دوکتور سید مخدوم رهین وزیر اسبق اطلاعات و فرهنگ و رئیس انجمن دوستی افغان- چین و خانم ناهید فرید عضو ولسی جرگه، سخنرانی های خویش را در این سیمینار ایراد نمودند.