22
یکشنبه, سنبله

تيفوس(حصبه)

صحت
Typography

Causes for Typhusدر شماره هاى قبلى ما مطالب  را در مورد امراض که از گزيدن حشرات بميان مى آيد، ارائه کرديم. صداى آزادى در اين شماره نگاه به تيفوس(حصبه) انداخته است.

تيفوس(حصبه) چيست؟

تيفوس يا حصبه يک مرض کشنده بالقوه است که توسط شپش انتقال مى يابد. اين مرض به خصوص در مناطق مزدحم داراى حفظ الصحه محيطى ناگوار و عدم مراعات اصول بهداشتى، معمول است. شيوع حصبه اکثراً در اقامتگاه پناهندگان بدنبال جنگ ها و يا فاجعه طبيعى صورت مى گيرد.

حصبه چگونه شيوع مى يابد؟

باکتريايى که سبب حصبه مى شود از طريق امعاء شپش که از انسان تغذيه مى کند، انتقال ميابد. باکتريايى مذکور از طريق مدفوع آنها دفع مى شود.انسان زمان به تيفوس مصاب مى شود که آنها قسمت گزيده گى ناشى از تيفوس را خاريده و مواد غايطه ملوث شده به باکتريا را به زخم بمالد.

اعراض و علايم آن چيست؟

اعراض و علايم آن شامل، سردردى شديد، تب بلند بصورت دوامدار، سرفه، بخار، درد شديد عضلات، لرزه، سقوط فشار خون، حساسيت در برابر روشنى، بى حسى و هذيان است. بخار ها در ناحيه سينه پنج روز بعد از ظاهر شدن تب آغاز شده و به سر و تنه توسعه ميابد. تب ممکن به ٣٩ درجه سانتى گراد برسد.

Lice -cause for Typhus

در صورت که فکر کنم به تيفوس مصاب شده ام چى بايد کرد؟

 

شما بايد بلافاصله در تلاش کمک صحى شويد. تيفوس را مى توان با يک کورس از انتى بيوتيک ها معالجه کرد. در صورت عدم تداوى، بين ١٠الى ٦٠ درصد قربانيان زند گى شان را از دست خواهند داد.

چگونه مى توانم از مصاب شدن به تيفوس جلوگيرى نمايم؟

 

بهترين راه جلوگيرى از مصاب شدن به تيفوس، دور بودن شما از ساحات است که ممکن با شپش روبرو شويد. راه هاى نجات از شپش هنگام دريافت يک عفونت، عبارت از گرفتن حمام، جوشاندن لباس هاى ملوث شده و يا جلوگيرى از لباس هاى ميکروبى براى حد اقل پنج روز(شپش بدون خوردن خون ميميرد) و استفاده از ادويه حشره کش است.
از تيفوس همچنان مى توان از طريق واکسين جلوگيرى کرد- شما مى توانيد از يک داکتر در باره امکانات  دست داشته  در افغانستان در اينمورد بپرسيد.

 

اين مرض در کدام قسمت افغانستان بيشتر شايع است؟

طوريکه قبلاً گفته شد، تيفوس به خصوص در اقامتگاه هاى پناهندگان و محلات که حفظ الصحه نادرست دارد، شايع ميباشد.