18
سه‌شنبه, جوزا

سينه بغل

صحت
Typography

Pneumoniaهواى سرد احتمالاً افزايش رقم افراد مبتلا به سينه بغل درافغانستان را افزايش خواهد بخشيد.

سينه بغل يک بيمارى عادى در هر حصه جهان است، هر کس به آن مبتلا شده مى تواند و هر ساله تعداد زياد مردم از اثر اين بيمارى زنده گى شان را از دست ميدهند. هرچند، اين بيمارى در نو جوانان، کهن سالان و اشخاص که از اثر بيمارى هاى طولانى ضعيف شده باشند، خيلى واگير و اکثراً بسيار وخيم مى باشد.

سينه بغل چيست؟

سينه بغل عبارت از التهابى شدن شُش است. اين ممکن ناشى از تعداد زياد مايکرو ارگانيزم ها مانند ويروس ها، باکتريا، فنجى و پارازيت ها باشد.

چگونه به سينه بغل مبتلا مى شوم؟

اين بيمارى زمان بميان مى آيد، هنگام که شما ميکروب هاى را که در هوا موجود است تنفس نمائيد، بخصوص درصورت که کدام شخص مصاب به اين بيمارى، سرفه ويا عطسه نمايد.

اعراض و علايم آن چيست؟

افراد مصاب به سينه بغل بيشتر اوقات لرزه شديد، تب، درد در ناحيه سينه، سرفه و در تنفس مشکل داشته مى باشند. اين علايم با سرما خورده گى مشابه بوده، اما افراد مصاب به سينه بغل تقريباً هميشه سرفه مى نمايندPneumonia.
در ابتداء، سرفه خشک بوده، اما بزودى شخص بيمار به سرفه کردن همراه با بلغم شروع مى کند. معمولاً تنفس شخص بيمار سريع و کند مى باشد. بيمار ممکن زود زود نفس کشيده و لب ها و ناخن آن شايد سبز رنگ شود.
 تنفس کردن عميق ويا سرفه باعث درد ميشود. همچنان پُختگى دهن در نزد شخص بيمار ممکن بنظر برسد.
در صورت که سرما خورده گى نزد تان دوام پيدا مى کند و يا اعراض و علايم را که در بالا تذکر يافت احساس نمائيد، مهم است تا هرچه زودتر در صدد مشوره طبى شويد.

کدام افراد بيشتر در معرض خطر سينه بغل قرار دارند؟

اطفال، بيماران مزمن، بخصوص آنان که به امراض قلب، جگر ويا  گرده، نفس تنگى، شکر و همچنان افراد با سيستم معافيتى ضعيف و اشخاص کهن سال بيشتر در معرض خطر اين بيمارى قرار دارند.

سينه بغل را چگونه ميتوان تداوى کرد؟

تداوى آن مربوط به علت و سبب آن ميشود. سينه بغل باکتريايى را که نوع بسيار عادى سينه بغل است ، ميتوان با انتى بيوتيک ها چون پنسيلين و علاوه بر آن دوا هاى ديگر چون ادويه سرفه و ضد درد معالجه کرد. اکثرى افراد مصاب به سينه بغل در منزل معالجه مى شوند، اما بعضى بيماران غرض مراقبت هاى تخصصى نياز رفتن به شفاخانه دارند.

آيا براى جلوگيرى از سينه بغل کدام کارى صورت گرفته مى تواند؟

براى جلوگيرى از مصاب شدن به سرما خورده گى، در هواى سرد لباس گرم به تن کنيد. ريزش مى تواند منجر به سينه بغل بخصوص در اشخاص کهن سال و بيمار شود. شستن دست ها يکى از راه هاى بسيار مهم جلوگيرى از پخش ميکروب هاى است که منجر به بيمارى هاى چون سرما خورده گى، ريزش و سينه بغل ميشوند.
سگرت کشيدن را متوقف کنيد!ِ افراد که سگرت ميکشند و اطفال شان نيز در معرض خطر روبه افزايش سينه بغل قرار دارند.