26
سه‌شنبه, حوت

بيخوابى

صحت
Typography

Insomniaاکثر افراد بالغ بصورت منظم به حدود شش الى هشت ساعت خواب در شب نياز دارند، اما اينطور پنداشته مى شود که حدود ٣٠ در صد مردم در برخى از حالات در طول زنده گى شان از بىخوابى رنج ميبرند.

اين امر در افغانستان نيز متفاوت نيست. هرچند کدام آمار رسمى وجود ندارد، اما تخمين مى شود که هزاران نفر از اين ناحيه رنج ميبرند. در ذيل صداى آزادى به برخى از علت هاى بيخوابى و راه حل آن نگاه انداخته است.

بيخوابى چيست؟

بيخوابى عبارت از اختلال در خواب و يا عدم خواب کافى است تا اينکه صبح روز بعد احساس طراوت نمود. افراد جوان اکثراً بخاطر خواب کردن به مشکل مواجه اند، در حالى که سالمندان بيشتر  در شب بيدار شده و نمى توانند دوباره بخوابند. بيخوابى مى تواند براى اندک روزها و يا چندين سال دوام کند. افراد که از بيخوابى رنج ميبرند اکثراً در هنگام روز آماده کار نبوده و احساس مى کنند که خسته، زود رنج و  تمرکز کرده نمى توانند.

علل بيخوابى چيست؟

بيخوابى مى تواند چندين  عامل داشته باشد. براى يک تعداد مردم، بيخوابى مى تواند از اثر حوادث پريشان کننده چون تشويش در باره کار، پول، صحت و يا مرگ يکى از دوستان باشد. مشکلات صحى روانى- چون افسردگى و اضطراب-
مى تواند سيستم خواب را مختل کند. بيخوابى همچنان مى تواند ناشى از بيمارى هاى فزيکى چون امراض قلبى، نفس تنگى و مشکلات عضلات باشد. اعتياد به مواد مخدر و استفاده از بعضى دارو ها تجويز شده نيز مى تواند سبب بيخوابى شود.

در مورد بيخوابى از کجا مى توانم کمک دريافت نمايم؟
در صورت که شما از بيخوابى رنج ميبريد بايد از داکتر معالج تان کمک دريافت کنيد. داکتر ممکن در باره خواب روزمره تان و يا اينکه به چى مقدار چاى و قهوه مينوشيد، رژيم غذاى تان چيست و چند بار تمرين مينمايد، بپرسد. وى همچنان ممکن شما را معاينه نموده تا بداند که کدام بيمارى فزيکى ويا روانى سبب اختلال خواب تان نگرديده باشد. زمانيکه داکتر معالج تان علل را بداند که سبب بيخوابى شمان شده است  وى قادر به معالجه شما خواهد بود.

پس علاج بيخوابى چيست؟
"برنامه خواب" منظم  مى تواند در حل مشکل بيخوابى کمک تان کند. اين برنامه شامل: ايجاد اوقات معين براى خواب نمودن و بيدار شدن، سعى کنيد قبل از به خواب رفتن خود را راحت سازيد، فراهم ساختن محل مسترح براى خواب (نه بسيار گرم، سرد، پر سرو صدا ويا روشن)، از خواب نيمه روز و يا چرت زدن، از استفاده کافين و نيکوتين طى شش ساعت که به خواب ميرويد، خوددارى نموده و همچنان  ٤ ساعت قبل از خواب از ورزش نمودن (در حالى که ورزش صبح وقت مفيد است) و از غذايى ثقيل در ناوقت شب اجتناب ورزيد.