سالمونلا در مواد غذايى موجود مى باشد

صحت
Typography

Salmonella infection can be prevented by cooking food properlyسالمونلا باکترياى است که سبب مسموميت غذايى، تب محرقه و تب پارا تايفايد (بيمارى شبه حصبه) ميگردد. بيش از ٢٥٠٠ شکل از اين باکتری تا کنون کشف شده، اما معمولى ترين عفونت سالمونلا نسبت موجوديت اين باکتريا در غذاء مى باشد.

کى در معرض خطر سالمونلا قرار دارد؟

سالمونلا معمولاً در گوشت مرغ، تخم، شير، گوشت و آب تصفيه ناشده پيدا ميشود. اين باکتريا معده و امعاء را مورد حمله قرار ميدهد. بيمارى مذکور افراد داراى تمام سنين اعم از زن و مرد را مورد حمله قرار ميدهد.

چگونه  بدانم که مسموم سالمونلا شده ام؟

اعراض و علايم آن: اسهال و يا قبضيت، سردردى، انقباضات شكمى، دلبدى و استفراغ، تب و امکان موجوديت خون در مواد غايطه مى باشد. موارد ملايم- داشتن اسهال دو الى سه بار در روز براى چند يوم که معمولاً بعد از چهار الى هفت روز بدون تداوى با گرفتن مايعات و استراحت خوب ميشود. موارد بسيار وخيم باعث اسهال شديد و انقباضات شكمى ميگردد. در همچو موارد، بايد به داکتر مراجعه نموده و گرفتن  ادويه ضد ميکروب (انتى بيوتيک) ممکن ضرورى باشد. در موارد بسيار وخيم اين خطر وجود دارد  که اين ميکروب از طريق امعاء به جريان خون سرايت نموده و باعث مرگ شود.

چى وقت بايد به داکتر مراجعه کنم؟

در صورت که اسهال متواتر بوده و براى بيش از ٢٤ ساعت ادامه پيدا کند، اگر انقباضات شكمى شديد بوده و در صورت که خون در مدفوع انسان ديده شود شما بايد با داکتر در تماس شويد. ضايع شدن مايعات بدن يا دهايدريشن يک خطر واقعى بخصوص براى افراد کهن سال و اطفال مى باشد. به شمول تسمم غذايى، يک نوع از سالمونلا سبب تب محرقه ميگردد. اين يک حالت بسيار شديد و يک ميکروب قوى کشنده مى باشد. تداوى عاجل با انتى بيوتيک قابل توصيه مى باشد.

چگونه ميتوانم از سرايت سالمونلا جلوگيرى نمايم؟

با داشتن توجه به پاکى و پختن غذا به صورت مناسب، ميتوان از سرايت اين مرض جلوگيرى کرد. طرز العمل تهيه غذا شامل: شستن دست ها با صابون قبل از آماده ساختن غذا، شستن دستان و لوازم آشپزى هنگام که تهيه يک نوع غذاء تمام مى شود و نوع غذا ديگر را آماده ميکنيد، نگهداشتن گوشت، مرغ و ماهى در جاى سرد
مى باشند.

براى جلوگيرى از مصاب شدن به اين بيمارى غذا را چگونه پُخت و پز نمايم؟

گوشت مرغ و گوشت ميده (کوفته) شده بايد هميشه به صورت درست جوشانده و پخته شود. تخم را تا اندازه پخته نمائيد که زردى آن سخت شود. هرگز تخم خام را بالاى ظرف که حاوى ديگر غذا ها باشد، ميده نکنيد- براى ميده کردن آن هميشه از کارد استفاده کنيد.

سالمونلا معمولاً در گوشت مرغ، تخم، شير، گوشت و آب تصفيه ناشده پيدا ميشود