جوهر نمک

صحت
Typography

Iodised salt is made by adding a tiny amount of iodine to every gram of salt.

ايودين ماده لازمى براى ادامه حيات انسانها مى باشد. کمبود اين ماده بويژه در اطفال سبب بيمارى ذهنى ميشود که قابل جلوگيرى است. همچنان فقدان ايودين ميتواند سبب کاهش قابل ملاحظه ذکاوت انسانها شود.

ايودين براى رشد سالم نوزاد حتى قبل از تولد آن حياتى مى باشد. مادران که بقدر کافى از ايودين استفاده نمى کنند، ممکن آنها با مشکل سقط جنين يا زايمان قبل از وقت مواجه شوند.

ايودين چيست؟

ايودين ماده معدنى رژيم غذايى است که وجود انسان به مقدار معين آن نياز دارد. اين ماده که در زمين و بحر موجود بوده و در بعضى از کشور ها بشمول افغانستان، بصورت طبيعى يافت ميشود. محصولات که در زمين هاى فاقد ايودين کشت ميشود، عارى از اين ماده بوده و انسانهاى که از آن استفاده مى نمايند نيز دچار کمبود ايودين مى باشند. در چين باستان، دوکتوران براى مردمان که به بيمارى جاغور (بيمارى که در نتيجه کمبود ايودين بميان ميايد) مصاب ميشدند، گياه هاى بحرى توصيه مينمودند.

علايم کمبود ايودين چيست؟

وجود انسان براى اينکه هورمون هاى لازمى را براى رشد فزيکى و دماغى توليد نمايد، به ايودين نياز دارد. اين هورمون ها توسط غده تايرايد که در قسمت علوى گردن نزديک مجراى تنفس قرار دارد، توليد ميشود. در صورتيکه يک شخص بصورت کافى  ايودين مصرف ننمايد، غده تايرايد بزرگتر شده و يک شکل ناخوشايند را بخود گرفته که جاغور ناميده ميشود. جاغور صرف علايم بيرونى عدم فعاليت غده تايرايد مى باشد. علايم حاد ديگر آن عبارت از زايمان قبل از وقت و از بين رفتن طفل در بطن مادر، عدم رشد و نموى اطفال، ناشنوايى و عقب ماندگى فزيکى ويا دماغى مى باشد. مطالعات صورت گرفته نشاندهنده آنست که  رابطه بين کمبود ايودين و کند ذهنى در نوزادن و اطفال که در سن مکتب قرار دارند، وجود دارد.

آيا کمبود ايودين قابل علاج است؟

ساده ترين راه علاج کمبود ايودين  آنست که همه را بخصوص خانم هاييکه مادر ميشوند و اطفال بايد تشويق شوند تا بقدر کافى ايودين بگيرند. اين کار را ميتوان به شيوه آسان با علاوه نمودن ايودين در نمک که در پخت و پز از آن استفاده ميشود، انجام داد تا بدينگونه از کمبود ايودين در امان بود.

نمک ايودين دار چگونه ساخته ميشود؟

تعداد زياد مردم هر روز  بين پنج  الى ده گرام  نمک بمصرف ميرساند. نمک ايودين دار  در نتيجه علاوه ساختن کمتر از ٢٥ مايکروگرام ايودين به هر يک گرام نمک بميان ميايد. در  فابريکه هاى مدرن، اين کار توسط پاشيدن ايودين بالاى نمک صورت ميگيرد.  در  سيستم سنتى، ايودين به شکل عنصر جامد در نمک
مخلوط ميشود.

نکات مهم:

١- بايد متوجه باشيد که براى پخت و پز تان  هميشه از نمک ايودين دار استفاده نمائيد. به فروشنده نمک بفهمانيد، نمک را که ميفروشد، بايد نمک
 ايودين دار باشد.

٢- ايودين در برابر عناصر طبيعى خيلى حساس مى باشد بناءً بخاطر نگهداشت کيفيت آن، آنرا از رطوبت و يا از اشعه مستقيم آفتاب دور نگهداريد.