23
جمعه, اسد

دور دوم کمپاين خزانى واکسين فلج آغاز شد

صحت
Typography

polio-vaccination

وزارت صحت عامه، از تمام خانواده ها خواسته است که اطفال زيرسن پنج سال را در برابر مرض فلج، واکسين نمايند و از ارگان هاى ذيربط تقاضا کرده تا در تطبيق موفقانۀ کمپاين سه روزه، با وزارت همکارى کنند.


در دور دوم کمپاين خزانى واکسين فلج که روز گذشته آغاز شده،  ٨،٢ ميليون طفل زير پنج سال در برابر مرض پوليو(فلج) واکسين ميشوند و براى ٤،٧ ميليون طفل (۶ الی ۹) ماهه  کپسول ویتامین آی، تطبیق میگردد.
در خبرنامه اى که از سوى وزارت صحت عامه، به آژانس خبرى پژواک مواصلت کرده، آمده است که اين کمپاين سه روزه، در تمام ٣٤ ولايت به شکل خانه به خانه توسط  ۵۶  هزار رضاکار و مسوولين صحی، تطبيق مى شود.
وزارت صحت عامه از تمام واليان، ولسوالان، شاروال ها، قوماندانان امنيه و موظفين شاهراه ها و ديگر مسوولين دولتی در سراسر کشور تقاضا می نمايد که در تطبيق واکسين با رضاکاران و منسوبين وزارت صحت عامه، همکاری همه جانبه نمايند تا اطفال، از تطبيق واکسين باز نمانند.
مقامات  وزارت صحت، از خانواده ها نيز خواسته است که اطفال زير سن پنج سال شان را دربرابر اين بيمارى کُشنده، واکسين نمايند.
فلج اطفال که با تب بسيار بلند آغاز مى گردد و مکروب آن، از طريق دهن داخل وجود مى شود، سبب معيوبيت دايمى و بعضاً مرگ، شده مى تواند.
در خبرنامه وزارت صحت عامه آمده است که  از آغاز سال روان ميلادی تا کنون، در افغانستان سه واقعه فلج در ولسوالی های لعل پور، شینواری و بتيکوت ولايت ننگرهار و سه واقعۀ مثبت ديگر، در ولسوالی های خاص کنر و وته پور اين ولايت ثبت شده است. 
اين درحالى است که در سال گذشتۀ ميلادى ٣٧ واقعۀ مثبت فلج اطفال، در ولايات جنوب و جنوبغرب  ثبت گرديده بود.
افغانستان، پاکستان و نا يجيريا از جمله سه کشور انديميک به سطح جهان است که تا هنوز پوليو در آنها به صورت کامل از بين نرفته است.
بر اساس معلومات مسوولين وزارت صحت عامه، سالانه براى محو کامل اين بيمارى، چهار کمپاين ملى و شش دور کمپاين فرعى، از سوى وزارت در کشور راه اندازى مى شود.