21
یکشنبه, سرطان

هشت سردخانۀ جدید در ولایات مختلف ساخته میشود

صحت
Typography

cold storage (archive picture)

هشت سردخانه با هزینۀ ٢٨ میلیون دالر طى دو سال آینده، در شش ولایت کشور ساخته می شود.

قرارداد اعمار این سردخانه ها، روزشنبه بین وزير زراعت، آبیاری و مالداری و رييس شرکت خنک سازی افغان((Afghan cooling construction company به امضا رسید.
محمد آصف رحیمی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، در یک نشست خبری گفت که این سردخانه ها،  از بودجه توسعوی این وزارت و مطابق با معیارهای بین المللی ساخته خواهد شد.
به گفتۀ وی، سه سردخانه در ولایت کابل و پنج سردخانه نیز در کندهار، بلخ، ننگرهار، هرات و کندز احداث خواهد شد.
رحیمی افزود که هریک از این سردخانه ها به شکل یک مجموعه احداث می شود که دارای مرکز پروسس، بسته بندی، شستشو، ساختمان اداری، ایستگاه برق، اتاق جنراتور، برج های محافظت، مخزن آب، ایستگاه وسایط ، پمپ تیل و سایر سیستم های تخنیکی می باشد.
برپایه معلومات وزیر زراعت، هر یک از این سردخانه ها، گنجايش پنجهزار تن میوه و سبزیجات را خواهد داشت و در ٢٣ ماه ساخته می شود. افزون براین، وی گفت که  سه سردخانۀ مورد نظر در کابل، دارای مارکت عمده فروشی نیز خواهند بود.
رحیمی، عرضۀ خدمات عملیاتی و مراقبتی سردخانه ها برای یک سال بعد از بهره برداری و آموزش کارکنان وزارت زراعت در زمینۀ مدیریت، مراقبت و پیشبرد فعالیت های این سردخانه ها را، از جمله مکلفیت های شرکت مجری این پروژه اعلام کرد.
محمد قربان حقجو رییس عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز در مراسم امضاى قرارداد ساخت این سردخانه ها گفت که سردخانه ها، از جمله نیازهای اساسی دهقانان و  باغداران کشور است.
وی افزود: "افغانستان یک کشور زراعتی است و یکی از چالشها در زمینۀ تولیدات زراعتى، مشکل سردخانه ها است."
به گفتۀ حقجو، نبود سردخانه باعث شده تا محصولات زراعتی در کشور، برای یک فصل سال استفاده شود؛ اما در سه فصل دیگر، میوه و سبزیجات تازه وجود نداشته باشد.
رییس عامل اتاق تجارت و صنایع خاطرنشان کرد که این مشکل، باعث شده که افغانستان، میوه و سبزیجات مورد نیاز خود را در اکثر فصل های سال، از خارج از کشور وارد کند.
حقجو اما در عین حال تاکید کرد که ازدیاد و توسعۀ فعالیت سردخانه ها در کشور، سبب خواهد شد تا واردات میوه و سبزیجات کاهش یابد و سرمایه از کشور خارج نشود و افزون برآن، صادرات نیز افزایش یابد.