دعا حجاج برای صلح

فرهنګ
Typography

Hajj-Program-1

حج بنای پنجم اسلام است و ادای فريضه حج بالای مسلمانان که استطاعت مالی داشته باشند، يکبار در طول زندگی فرض است.


بجا آوردن فريضه حج  آرزو همه مسلمانان است. 
فريضه حج شامل بجا آوردن مراسم و مناسک و همچنان عبادات است که با يک روش خاص و منظم طبق سنن نبوی (ص)انجام ميشود.
 تعداد زايرين که در مکه مکرمه در جريان مراسم حج  گرد هم می آيند، بشمول
ده ها  هزار افغان به حدود سه ميليون مرد و زن ميرسد.  دولت جمهوری اسلامی افغانستان از طريق وزارت ارشاد حج و اوقاف تمامی مقدمات اين سفر را برای  زايرين افغان مهياء کرده است. 
به گفته داعی الحق عابد معين اداری و مالی  وزارت ارشاد حج و اوقاف، قرار است امسال 24 هزار افغان فريضه حج را بجا آورند. 
پرواز ها يا انتقال اين زايرين از سه زون کشور  از ولايت های بلخ، کابل و هرات به عربستان سعودی صورت ميگيرد.  
آقای عابد افزود که در جريان مراسم حج 175 واحد رهايشی  و 130 واسطه نقليه به خاطر بود و باش و انتقال حجاج در نظر گرفته شده است.  همچنان، 200 معلم و همکار، 55 داکتر به خاطر مداوا و کمک به حجاج در نظر گرفته شده است.

Hajj-program-2


وزارت ارشاد حج و اوقات کمپ های آموزش مناسک حج را در بخش های  مختلف کشور براه انداخته تا زايرين حج قبل از رفتن، چگونگی جريان مراسم و مناسک حج را بطور عملی بياموزند. 
“آموزش مراسم حج بسيار عالی بود.”  محمد کوثر از ولايت لغمان با اظهار اين مطلب افزود:“از وزارت ارشاد حج واوقاف به خاطر توجه بيشتر در عربستان سعودی سپاسگزارم.  به خاطر يک افغانستان صلح آميز به بارگاه خداوند متعال دعا خواهم کرد.”
محمد عارف يکتن ديگر از  زايرين از  ولايت غزنی گفت که برای  تامين صلح و ثبات در کشور دعا می کند. وی گفت:“افغان ها همه از جنگ خسته شده اند. آرزومندم خداوند متعال دعا هايم را اجابت کند و صلح دايمی در افغانستان تامين شود.”