23
سه‌شنبه, سرطان

افسر قهرمان

فرهنګ
Typography

Afsar-a-film-by-afghans

علاقمندان سينمای افغانستان مشتاق تماشای فلم افسر قهرمان اند، فلم ميهنی که توسط موسسه توليدی همنوا و شرکت فلمسازی عباسی تهيه شده است. اين فلم داستان يک افسر پوليس ملی افغان را بيان ميدارد که زندگی خود را به خاطر حفاظت افغانها به خطر می اندازد.


اين فلم برای اولين بار در تالار کنفرانس ليسه عالی استقلال در کابل که مملو از تماشاچيان بود به نمايش گذاشته شد.
غلام محمد عباسی پروديسور فلم افسر قهرمان به حاضرين در تالار گفت اين دومين فلم وی در راستای برجسته ساختن نقش نيروهای امنيتی افغانستان از طريق پرده سينما می باشد.
وی افزود:“اولين فلم اش در باره اردوی ملی افغان و دومين فلم اش در مورد يک افسر پوليس است. از آنجاکه من به کشور و مردم ام علاقمندی زيادی دارم، به آنها خدمت می کنم  و در ضمن به آنانيکه امنيت مارا تامين می کنند، ارج ميگذارم.”
به گفته وی اين فلم نمايانگر تلاش های افسران پوليس ملی افغان. وی گفت:“ در فلم افسر قهرمان من نقش مرکزی را ايفاء کردم.”
پری غلامی يک هنرمند سرشناس کشور گفت که از  ايفای نقش در اين فلم بسيار خوش است. او گفت:“پوليس شب و روز کار ميکند تا ما امنيت ما را تامين کند و بتوانيم در صلح  زندگی کنيم. افتخار دارم که با ايفای نقش در اين فلم به مردم ام خدمت کردم.”
 تماشاچيان از داستان ، توليد ، دايرکت  و نمايش اين فلم تحت تاثير قرار گرفته بودند. تعدادی از اين تماشاچيان طی مصاحبه به صدای آزادی گفتند که اين فلم تصوير واقعی دستآوردهای پوليس ، فداکاری و مسلکی بودن ايشان را بيان ميدارد.
صديق صديقی سخنگوی وزارت امور داخله گفت که نيروهای ملی امنيتی افغانستان نه تنها صلح و امنيت افغانستان را،  بلکه تمام منطقه را تامين ميکند. وی از نقش هنرمندان و فلمسازان افغانی در برجسته ساختن نقش نيرو های ملی امنيتی افغانستان تقدير بعمل آورد.
 “از شرکت فلمسازی همنوا و عباسی به خاطر تهيه اين فلم ابراز امتنان می کنم. بعد از سال ها تلاش، امروز ميبينيم که نيروهای ملی امنيتی افغانستان اعتماد مردم را بدست آورده اند . شجاعت نيروهای ملی امنيتی افغان در منطقه و جهان متمايز می است. بسياری از کشور ها از شجاعت و جسارت نيروهای امنيتی ما بخصوص پوليس ملی افغان درجريان انتخابات مسالمت آميز گذشته  به حيرت افتيده اند. من همچنان از مردم که نيروهای امنيتی شانرا حمايت می نمايند سپاس می نمايم.”
عبدالجبار تقوی سرپرست مقام ولايت کابل به نقش نيروهای ملی امنيتی در تامين امنيت و پيشرفت کشور افتخار می کند. وی از پروديسوران، هنرمندان، و مامورين  پوليس ملی که در اين فلم نقش ايفا کرده اند قدردانی کرد.