ريیس جمهور: جایگاه تاریخی و توریستی افغانستان را دوباره احیا می کنیم

فرهنګ
Typography

president-ghani-meeting-about-heritige

اشرف غنی ريیس جمهور، در ديدار باهیئت سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا "سارک" گفت که آثار باستانی، بخشی از تاریخ افغانستان بوده و مردم به آن افتخار می کنند.

وى روزگذشته با هيئت عالیرتبه سارک که به منظور اشتراک در مراسم رسمی نامگذاری بامیان به عنوان نخستین مرکز فرهنگی به افغانستان آمده بود، در ارگ رياست جمهورى ديدار کرد.باميان باتوجه به آبده هاى تاريخى و مناطق باستانى، در١٥جوزا به عنوان پايتخت فرهنگى "سارک"نام نهاده شد وبه اين مناسبت محافلى باشرکت مقامات دولتى، اعضاى سارک ومردم درشهرباميان وبند امير(اولين پارک ملى کشور) برگزار گرديد.در خبرنامه اى که از سوى دفتر مطبوعات رياست جمهورى به آژانس خبرى پژواک مواصلت کرده، آمده است که اشرف غنى در این دیدار از آمدن هيئت سارک به افغانستان و انتخاب بامیان به عنوان مرکز فرهنگی اين سازمان، تشکر کرد.رئیس جمهور گفت که افغانستان با کشورهای عضو سازمان سارک رابطه هزاران ساله دارد و حضور آنها در مراسم رسمی نامگذاری بامیان به عنوان نخستین مرکز فرهنگی سارک این روابط را بیشتر از پیش مستحکم ساخت.وى افزود که افغانستان برای دو هزار سال مرکز تبادله اموال تجارتی و مراودات مردمی در آسیا بود.رئیس جمهور غنی گفت: "استعمار نتوانست افغانستان را تصرف نماید؛ اما کشور ما را به حاشیه راند."اشرف غنى ضمن اینکه تخریب مجسمه های بودا را به معنای حمله بر میراث های تاریخی کشور دانست، علاوه نمود که آنها جایگاه تاریخی و توریستی افغانستان را دوباره احیا می کنند.مجسمۀ بزرگ صلصال با ارتفاع ٥٥ متر و مجسمۀ کوچک به نام شهمامه با ارتفاع ٣٣ متر با قدامت ١٦قرنه  که در مسير جاده قديمی ابريشم درشهر باميان  در دل کوه تراشيده شده ويکى از شاهکار هاى زمان بوديزم بود؛ در زمان حاکميت طالبان (١٠مارچ ٢٠٠١ ميلادى )، در پی حملات متواتر و آتشباری سنگين ، منهدم گرديدند.رئیس جمهور در مورد شهر آی خانم نیز صحبت کرد و آنرا یکی از شهر های تاریخی دانست که دارای ماستر پلان شهری بود.وى با اشاره به اینکه دو هزار سال قبل در شمال کشور رسم الخط وجود داشت، گفت: "آثار باستانی بخشی از تاریخ ماست و ما به آن افتخار می کنیم."اشرف غنی در بخش ديگر سخنانش گفت که در بعضی محلات هنگام استخراج معادن، به آثار تاریخی بر می خورند که مدیریت آن به احیتاط کامل نیازمند است و از کشور های عضو سازمان سارک خواست که تجارب شان را در این عرصه با افغانستان شریک سازند.سکرتر جنرال سازمان سارک دراين ديدار گفت: "تاریخ فرهنگی افغانستان بسیار جالب است و ما باید از این داشته های تاریخی بیشتر مستفید شویم و علاقمند بودیم تا بیشتر از جاذبه های توریستی و محلات تاریخی افغانستان دیدن نماييم."در این دیدار، سکرتر جنرال مرکز فرهنگی سارک نیز صحبت کرده گفت که مراسم رسمی نامگذاری بامیان به عنوان نخستین مرکز فرهنگی کشور های عضو سازمان سارک، با موفقیت پایان یافت.وی برگزاری اين مراسم را در راستای معرفی جاذبه های تاریخی افغانستان مفید خوانده، خاطر نشان کرد که از این پس سلسله برگزاری برنامه ها و فیستیوال های فرهنگی در بامیان ادامه خواهد یافت.