شعر الهام بخش صلح

فرهنګ
Typography

anar-gul-peotry

اخيراً رياست اطلاعات و فرهنگ ولايت قندهار مشاعره ساليانه انارگل را که قدامت آن به يک قرن ميرسد،برگزار کرد.

شعر به عنوان بخش از فرهنگ افغانستان، عشق و احساسات مردم را نسبت به ميهن، زيبايی های  زندگی  و ارزش های  فراگيری علم و دانش  ترويج ميدهد.
هرچند تمام افغانها  علاقمند شعر و شاعری هستند، اما مردم قندهار به نوشتن و سرايدن شعر علاقه خاص دارند.
دواخان مينه پال رئيس اطلاعات و فرهنگ ولايت قندهار ضمن امتنان از اشتراک کنندگان اين مشاعره گفت:“مشاعره سالانه انارگل تنها مربوط به مردم قندهار نمی شود، بل به تمام شعرای افغان ارتباط ميگيرد. در اين مشاعره شاعران از سراسر کشور ميايند و به خاطر ترويج پيام صلح و همبستگی  احساسات شانرا شريک می سازند.”
 توريالی ويسا والی پيشين قندهار و خانم شان رنگينه ويسا نيز در اين مراسم اشتراک کرده بودند. 
آقای ويسا از جوانان خواست تا  مسير صلح و همبستگی را که برای  قرن ها به شاعران افغان الهام بخش  بوده است، دنبال نمايند. وی افزود:“ افغانستان يک مثال خوبی از هنر و ادبيات است و تعداد زيادی از شاعران آن به خاطر شاهکاری شان مشهور هستند.” وی در ادامه گفت که مشاعره ساليانه انارگل، هنر و سنت شعر و شاعری افغانستان را زنده نگه ميدارد.
 فعاليت های خشونت آميز هراس افگنان در سه دهه گذشته بر طبعيت صلح آميز افغانها سايه افگنده بود. آقای ويسا ضمن برشمردن
دستاورد های اخير امنيتی، از شاعران خواست تا پيام صلح و وحدت را در کشور به هموطنان شان برسانند.