روزه و صحت

فرهنګ
Typography

ramadan-fastingروزه يکی از ارکان پنجگانه اسلام و مظهر ايمان مومنان است که بدون تظاهر، خاص به خاطر رضای خداوند (ج) گرفته ميشود. .

مسلمانان در اين ايام متبرک که فرصتی است برای تأمل و تفكر، با ادای شکرانگی خالق يکتا، از خداوند (ج) به خاطر عفو خطاهای گذشته شان طلب آمرزش و مغفرت می کنند.

  پيامبر بزرگ اسلام (ص) رمضان را يک ماه متبرک گفته و در حديث فرموده است:“ چون رمضان آيد، در های بهشت باز شده و درهای دوزخ بسته گردد و شياطين به زنجير کشيده می‌شوند.” در ضمن رمضان فرصت بزرگ وحدت و همبتسگی مسلمانان است که سال يکبار مومنان به خاطر گراميداشت از آن، در جوامع گرد هم جمع ميشوند. حكمت و فلسفه فرضيت روزه بالاى مسلمانان براى تقويت روح مسلمانان براى مقاومت با تملايات و هوس هاى جسمانی است.

زيرا روزه قدرت هوس هاى بدن را تقليل ميدهد و انسان را از بسيارى تمايلات نفسانى كه لايق مقام انسان نيست باز ميدارد و بدين ترتيب روزه روح انسان را تقويت ميكند. چهارده قرن پيش، پيامبر گرامى اسلام (ص) ارشاد فرموده است، روزه بگيريد تا سالم بمانيد. همچنان آنحضرت (ص) فرموده است:“معده مرکز و خانه هر دردى است و پرهيز از غذاهاى نامناسب و زياد خورى، اساس و راس هر داروى شِفا بخش است.” چهارده قرن بعد طب عصرى دريافت که روزه، مداواى چندين بيمارى است.

مبتنى براين يافته، بسيارى ازکشورها کلينيک هاى روزه دارى (رژيم غذايى) را ايجاد کردند. روزه گرفتن نه تنها به روحيه واخلاق انسان اثر بجا ميگذارد، بلکه به شادابى وجود انسان نيز مى افزايد. همچنان طب باستانى معمولاً بيماران را از پرخورى منع ميکرد و عقيده بر اين بود که کاهش پرخورى و غذاى ناموزون، درمان چندين بيمارى است. طب عصرى صبر و تحمل و گرفتن روزه گرفتن را در جلوگيرى از بسيارى بيمارى ها موثر مفيد ميداند - چيزىکه به آن (پرهيز) و مسلمانان به آن (روزه) ميگويند.