26
جمعه, حمل

افغانستان نخستین بار کمک کننده صندوق وجهی یونیسکو گردید

فرهنګ
Typography

UNESCOوزارت مالیه افتخار دارد که برای نخستين بار جهت انكشاف فرهنگى و خلاقیت صنايع در افغانستان جز صندوق وجهی یونسکو گرديد.

صندوق متذكره امروز توسط جلالتمآب رئيس جمهور و ايرينا بوكووا، رئيس عمومى يونسكو افتتاح شد.

اين صندوق باعث بهبود ظرفيت نهاد هاي ملي جهت ترويج ميراث هاى فرهنگى در افغانستان و افزايش فرصت هاي كارى در بخش فرهنگى خواهد گرديد.

جلالتمآب رئیس جمهور از وزیر مالیه ابراز سپاس نمود که افغانستان را به این مقام رسانید و سهم(مقدار پول) افغانستان را در یونسکو ده برابر افزایش داد.

وزیر مالیه گفت: من از تمام شركاى انكشافى افغانستان تقاضا مينمايم تا بخاطر تطبيق پروگرامهاى طويل المدت افغانستان در زمينه فرهنگى  در اين برنامه ملى سهيم گردند.