وزارت امور خارجه: مولانا میراث فرهنگی افغانستان است نه از ایران و ترکیه

فرهنګ
Typography

وزارت امور خارجه ثبت مثنوی معنوی مولانا جلالالدین‌محمد بلخی را همچون میراث فرهنگی افغانستان حق این کشور می‌داند. سخنگوی وزارت امور خارجه می‌گوید که این وزارت از بهر ثبت مثنوی معنوی در یونسکو، همچون میراث فرهنگی مشترک ایران و ترکیه نگران‌است و در این‌باره با نمایندۀ یونسکو در کابل گفت‌وگو کرده‌است.


Maulana-jalaluddin-Balkhi

در همین حال، شماری از فرهنگیان حکومت را در کار نگهداری و دفاع از داشته‌های فرهنگی مسؤول می‌دانند.
توافق ایران و ترکیه برای ثبت مثنوی معنوی ولانا جلال‌الدینمحمد بلخی در یونسکو همچون میراث مشترک فرهنگی این دو کشور انتقاد‌های نویسنده‌گان و فرهنگیان کشور را برانگیخته‌است.
مقام‌های ایران گفته‌اند که مولوی در قونیه دفن شده‌است و به زبان فارسی شعر گفته‌است؛ بنابراین هم ایران و هم ترکیه شروط ثبت مثنوی معنوی مولوی را در میراث‌های فرهنگی جهان دارند. حیدری وجودی از شاعران و مولاناشناسان کشور، مولانا را متعلق به افغانستان امروز و خراسان دیروز می‌داند و از حکومت می‌خواهد که در این‌باره بی‌درنگ کاری کند.
حیدری وجودی، شاعر و مولاناشناس می‌گوید: «مولانا از افغانستان امروز و خراسان دیروز است. رسالت دولت افغانستان است که به زودی در این‌باره اقدام کند. پیشنهاد ما این است که در راه حفظ و پاسداری فرهنگ ما به زودی اقدام کند.»
حکومت افغانستان می‌گوید که اگر قرار باشد این اثر بزرگ عرفانی ثبت میراث‌های فرهنگی جهان شود، این کار حق افغانستان است.
شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت امور خاجه می‌گوید: «زمانی که ما از طریق سفارت افغانستان در تهران از این موضوع آگاه شدیم. وزارت امو رخارجه به سفارت افغانستان در پاریس تماس گرفتند و گفتند که به‌گونۀ جدی این موضوع را با یونسکو در میان بگذارند و پیگیری کنند.»
سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید: «هنوز این در حد یک ادعا است و وزارت با دفتر یونسکو در کابل این موضوع را در میان گذاشتند و نگرانی‌شان را ابراز کردند.»
مولانا جلال‌الدین‌محمد بلخی در سال ۶۰۴ هجری قمری در بلخ زاده شد. پدر او مولانا محمد بن حسین خطیبی، معروف به بهاءالدین‌ولد و سلطان‌العلما، از بزرگان بلخ و مردی عارف بود. سلطان‌العلما در سال ۶۱۰ هجری قمری، هم‌زمان با هجوم چنگیزخان و مخالفت‌های زمام‌داران آن وقت، بلخ را ترک کرد.
نخست به حج، سپس به بغداد، مکه، شام و سر انجام به قونیه رفت و تا اخیر عمر همانجا ماند؛ مولانا جلال‌الدین‌محمد بلخی نوشتن مثنوی معنوی را در ۵۰ سالهگی آغاز کرد و ۀن را «اصول دین» نامید. این کتاب حاصل پربارترین دوران عمر مولاناست.
با این همه، گفته می‌شود که مثنوی مولانا همچون میراث مشترک فرهنگی ایران و ترکیه ثبت یک سازمان جهانی می‌شود.